Administrasjon

Egil G. Nakken

Navn: Egil G. Nakken

Tittel: Administrerende direktr

Direktetlf: 70109201

Mobiltlf: 95237200

E-post egil.nakken@norengros.no

Irene rsnes

Navn: Irene rsnes

Tittel: Kvalitetssjef

Direktetlf:

Mobiltlf: 91616630

E-post irene.arsnes@norengros.no

Trond Bonesmo

Navn: Trond Bonesmo

Tittel: IT & Driftsansvarlig

Direktetlf:

Mobiltlf: 92471170

E-post trond.bonesmo@norengros.no

Marthe Cecilie Olsen

Navn: Marthe Cecilie Olsen

Tittel: Administrasjonssekretr

Direktetlf: 70109207

Mobiltlf:

E-post marthe.cecilie.olsen@norengros.no

Anders Holen

Navn: Anders Holen

Tittel: Butikkansvarlig

Direktetlf:

Mobiltlf: 45205340

E-post anders.holen@norengros.no