Miljø

Norengros AS skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig. Disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og adferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

Vi vil stimulere våre leverandører til å miljøtilpasse egen virksomhet og produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.

Gjennom tydelig vareinformasjon vil vi påvirke kjedens kunder til å velge produkter og rutiner basert på miljøhensyn.

Vi oppforder deg som kunde til å tenke over hvordan du kan være med på å minke miljøbelastningen i forbindelse med dine innkjøp. Husk at alle vareleveringer fra dine leverandører belaster miljøet. Derfor bør du samle kjøpene på så få leverandører som mulig, og tenke på hvor ofte det er ­nødvendig å bestille varer.

Alle ledere hos Norengros AS har et særlig ansvar for tilrettelegging og oppfølging og framstå med synlig og troverdig engasjement, for derigjennom å oppfylle kundekrav, myndighetskrav og egne krav for ytre miljø. Vi arbeider med forbedring gjennom systematisk internkontroll, kvalitets- og HMS-arbeid. Alle medarbeidere hos Norengros AS har ansvar for å sette seg inn i og etterleve gjeldende krav.

Vår styringsmodell er i henhold til standardene NS-EN ISO 9001:2008 (kvalitet) og 14001:2004 (miljø), og skal følges av alle i selskapet. Norengros AS har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2008.

Se også vår miljøbrosjyre for et utvalg av våre miljøvennlige varer.

Norengros er sertifisert som Miljøfyrtårn­bedrift. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljø­sertifisering som hjelper private og ­offentlige ­virksomheter til å drive ­lønnsomt og miljøvennlig. Bedrifter og ­virksom­heter som går gjennom en miljø­analyse og deretter ­oppfyller ­definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Norengros er medlem i Grønt Punkt. ­Merket ­forteller at produsenten er tilknyttet en ­ordning for resirkulering av emballasje. For norske ­produkter betyr Grønt Punkt-merket at ­produsenten eller importøren har betalt ­emballasjevederlag. Det er Grønt Punkt Norge (tidligere ­Materialretur AS) som ­administrerer ordningen. Norengros betaler vederlag for all emballasje vi er vederlagspliktig for.

Norengros er medlem i El-retur. Vi tar i mot kasserte EE-produkter (ikke hvitevarer) gratis.