Norengros Ålesund, Ødegaard Engros AS

Kvalitet & Miljø:

Ødegaard Engros AS er opptatt av kvaliteten vi leverer og miljøpåvirkningene vi bidrar til. Les mer om vår politikk her.

 

VÅR KVALITETSPOLITIKK

Ødegaard Engros AS skal til en hver tid oppfylle myndighetskrav og følge gjeldende lovverk. Vi skal yte service på riktig nivå til våre kunder og samarbeidspartnere, noe som forutsetter god kvalitet i alle ledd av vår organisasjon. For å møte fremtidige behov og sikre tjenestekvalitet på riktig nivå, skal vi ha fokus på kontinuerlig forbedring av prosesser og utvikling av ressurser, for derigjennom å oppfylle kundekrav, myndighetskrav og egne kvalitetskrav. Vi arbeider med forbedring gjennom systematisk internkontroll, kvalitets- og HMS- arbeid.

 

Behovet for løpende kompetanseheving blir regelmessig evaluert gjennom våre medarbeidersamtaler og endrede krav fra markedet.

 

Vår styringsmodell er i henhold til standardene  NS-EN ISO 9001:2008 (kvalitet) og 14001:2004 (miljø), og skal følges av alle i Ødegaard Engros AS

 

VÅR POLITIKK FOR YTRE MILJØ

Ødegaard Engros AS skal være en virksomhet med ett felles og sunt verdisett, der disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og adferd.

Vi skal arbeide kontinuerlig  med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de tjenestene vi leverer. De miljøpåvirkninger som følger av Ødegaard Engros AS sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.

Alle ledere hos Ødegaard Engros AS har et særlig ansvar for tilrettelegging og oppfølging og framstå med synlig og troverdig engasjement, for derigjennom å oppfylle kundekrav, myndighetskrav og egne krav for ytre-miljø. Vi arbeider med forbedring gjennom systematisk internkontroll, kvalitets- og HMS-arbeid. Alle medarbeidere hos Ødegaard Engros AS har ansvar for å sette seg inn i og etterleve gjeldende krav.

Vår styringsmodell er i henhold til standardene NS-EN ISO 9001:2008 (kvalitet) og 14001:2004 (miljø), og skal følges av alle i Ødegaard Engros AS.

 

Vårt ISO sertifikat: Sertifikat-Norengros-Odegaard-Engros-2016.pdf

Hovedkontormap

Olevågvegen 18

6013 Ålesund

Tlf: 70109200

ode@norengros.no

Butikk Lerstadmap

Lerstadveien 291

6014 Ålesund

Tlf: 70 10 92 20

Faks: 70 10 92 21

ode@norengros.no

Åpningstider butikkmap

Mandag og fredag: 07:30-18:00
Lørdag: 10:00-15:00

Kvalitets- og miljøpolitikk

Kvalitet & Miljø

Ødegaard Engros AS er opptatt av kvaliteten vi leverer og miljøpåvirkningene vi bidrar til. Les mer om vår politikk her.

Les mer »