Norengros Ålesund, Ødegaard Engros AS

Kvalitet & Miljø:

Ødegaard Engros AS er opptatt av kvaliteten vi leverer og miljøpåvirkningene.

 

Vår kvalitets- og miljø politikk

Vi skal til enhver tid oppfylle myndighetskrav og følge gjeldende lovverk og forskrifter, for våre produkter og tjenester.

 

Vi skal være profesjonelle i forhold til våre kunder og samarbeidspartnere, noe som forutsetter god kvalitet i alle ledd av vår organisasjon. For å møte fremtidige behov og sikre tjenestekvalitet på riktig nivå, skal vi  ha fokus på kontinuerlig forbedring av vårt ledelsessystem, våre prosesser og utvikling av ressurser, for derigjennom å oppfylle kundekrav, myndighetskrav og egne krav.

Vi arbeider med forbedring gjennom systematisk internkontroll, kvalitets- og HMS-arbeid.

 

Vi skal levere produkter og tjenester med rett kvalitet, til rett tid i henhold til inngåtte avtaler.

Vi skal kvalitetssikre ordrer inn i vårt system, og levere dette etter kjent distribusjonsplan.

 

Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de tjenestene vi leverer.

 

De miljøpåvirkninger som følger av Ødegaard Engros AS sin drift og tilstedeværelse skal vi årlig forbedre gjennom våre miljø prestasjoner og tiltak, med mål om ikke å påføre neste generasjon økte miljøproblemer.

 

Produkter vi er med å utvikle og etterspør tilknyttet egen drift og for våre kunder, skal vi søke å sikre et miljøvennlig livsløp. Fra råstoff, produksjon, bruksområde og videre mot gjenvinning. I tillegg skal produktene inneha en kvalitet og en teknologi som er med å redusere miljøpåvirkning.

 

Vi skal ha sterkt fokus på miljøvennlig logistikk, vi skal utfordre nye miljø reduserende utslipp.

 

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Ved å sikre de ansattes helse og trivsel gjennom nulltoleranse for skader og ved å rette fokus på arbeidsmiljøforbedringer, vil bedriftens produktivitet, kvalitet, konkurransefortrinn og lønnsomhet øke.

 

Vår styringsmodell er i henhold til standardene NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og 14001:2015 (miljø), og skal følges av alle ansatte i Ødegaard Engros AS.

 

Vårt ISO sertifikat: ISO-9001-14001-2015-Sertifikat-Norengros-Odegaard-Engros.pdf

Hovedkontormap

Olevågvegen 18

6013 Ålesund

Tlf: 70109200

ode@norengros.no

Butikk Lerstadmap

Lerstadveien 291

6014 Ålesund

Tlf: 70 10 92 20

Faks: 70 10 92 21

ode@norengros.no

Åpningstider butikkmap

Mandag og fredag: 07:30-18:00
Lørdag: 10:00-15:00

Kvalitet & Miljø

Ødegaard Engros AS er opptatt av kvaliteten vi leverer og miljøpåvirkningene.

Les mer »