Administrasjon

Egil G. Nakken

Navn: Egil G. Nakken

Tittel: Administrerende direktr

Direktetlf: 70109201

Mobiltlf: 95237200

E-post egil.nakken@norengros.no

Irene rsnes

Navn: Irene rsnes

Tittel: Kvalitetssjef

Direktetlf:

Mobiltlf: 91616630

E-post irene.arsnes@norengros.no

Marthe Cecilie Olsen

Navn: Marthe Cecilie Olsen

Tittel: Administrasjonssekretr

Direktetlf: 70109207

Mobiltlf:

E-post marthe.cecilie.olsen@norengros.no

Navn: Vemund Otterdal

Tittel: IT-ansvarlig

Direktetlf:

Mobiltlf: 94014775

E-post vemund.rye.otterdal@norengros.no