Bærekraftig produksjon - gjennom hele leverandørkjeden

Norengros jobber mot en mer bærekraftig fremtid hver eneste dag. Et av de viktigste tiltakene vi gjør, er å fremme gode arbeids- og miljøforhold i leverandørkjedene våre. Arbeidet har allerede sikret oss internasjonal anerkjennelse, men vi gir oss ikke der! Nå jobber vi med å få på plass et system som vil gjøre oss enda mer effektive i arbeidet for en mer bærekraftig produksjon - gjennom hele leverandørkjeden.

Etisk handel og bærekraftig produserte produkter

Innkjøpsavdelingen i Norengros jobber grundig med å sikre at produktene i porteføljen er forsvarlig produsert, og at alle følger retningslinjer for etisk handel. Mens de ansvarlige for de ulike produktkategoriene finner de beste og mest miljøvennlige produktene på markedet, har innkjøpsavdelingen ansvar for å følge opp produksjonsforholdene. Innkjøper Knut Eivind Bjerke mener at dette er noe av det viktigste innkjøpsavdelingen gjør.

Innkjøper Knut Eivind Bjerke på Kjedekontoret Norengros«Hver gang vi inngår en avtale med en leverandør, snakker vi med dem om miljø, bærekraft og etikk. Vi besøker fabrikker og ser hvordan arbeidsforholdene er, og signerer bare avtalen hvis de har en stødig, bærekraftig og etisk forsvarlig drift», sier Bjerke.

Alle Norengros' leverandører må også forplikte seg til å etterleve de etiske retningslinjene Norengros har utarbeidet i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel (IEH). Kravene i retningslinjene er basert på FNs Menneskerettighetserklæring og konvensjoner fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, og går ut på å sikre trygge og bærekraftige arbeidsforhold.

Les også: Norengros Årsrapport IEH 2017

«I tillegg til å følge retningslinjene våre, må leverandørene også videreformidle dem nedover i leverandørkjeden. Vi følger opp leverandørene våre gjennom spørreundersøkelser og egenrapporteringer hvor vi kartlegger hvor produksjonen foregår, om de etterfølger retningslinjene våre og om de videreformidler dem i leverandørkjeden», sier Bjerke.

Effektive systemer for sporbarhet i leverandørkjeden

Det er viktig for Norengros å holde oversikt over leverandørkjeden, så vi kan kontrollere hvor råvarene kommer fra, og vurdere risikoen for blant annet barnearbeid, tvangsarbeid, dårlige lønninger og andre etiske problemstillinger i hvert enkelt produksjonsland. «Vi ser at det er helt nødvendig med mer transparente leverandørkjeder, og dermed er det også helt nødvendig for oss med et godt system for sporbarhet, slik at det blir mest mulig effektivt og sikkert», sier Bjerke.

Han forklarer at det er en stor utfordring å få oversikt over alle leddene i alle de forskjellige leverandørkjedene, og at Norengros nå jobber med å få på plass et sporbarhetsverktøy som kan gi en mer effektiv kartlegging av leverandørkjedene. «Med et slikt sporbarhetsverktøy ønsker vi å kunne se hvilket land varen er produsert, og hele reisen fra utvinning av råmateriale til det endelige produktet ender opp hos kunden», sier Bjerke. «Fordi vi har så mange artikler, vil det bli mye mer effektivt for oss med et overordnet kart over alle produktene. Det vil gi oss mer innsikt og en unik mulighet til å følge opp dette videre - så vi kan ta enda bedre bærekraftige og miljøvennlige valg i fremtiden.»

En av fordelene med et slikt sporbarhetsverktøy er at det vil bli enklere å holde øye med hvilke leverandører som er i risikogruppen. «Med all denne informasjonen tilgjengelig får vi muligheten til å være i forkant og drive positiv påvirkning, rette opp i feil og bidra til de nødvendige endringene, i stedet for å komme med pekefingeren i etterkant.»

Arbeider foran skilt om sikkerhet

Grundig oppfølging av produkter og markeder med høyere risiko

Norengros' leverandører holder hovedsakelig til i Europa og Skandinavia, hvor det er vanlig med strenge etiske retningslinjer, og få utfordringer ved oppfølging av etiske krav. IEH anbefaler spesielt å følge opp leverandører i Asia, hvor Bjerke forteller at 4% av leverandørene holder til. «Vi tar på alvor at dette er en risikogruppe når det gjelder etisk forsvarlige arbeidsforhold. Innkjøpssjefen har for eksempel nylig vært på bedriftsbesøk i Thailand, for å undersøke en fabrikk som kanskje kan bli en fremtidig leverandør. Det er en annen kultur med andre arbeidstradisjoner, så det er viktig at vi gjør grundige evalueringer i disse markedene.»

«Når vi er på leverandørbesøk, går vi gjennom en sjekkliste fra IEH for hva vi bør se på, og vi kan snakke med lokale eksperter for å se det er noe vi bør være spesielt obs på i akkurat det området. Det er spesielt i startfasen vi sjekker ut forholdene nøye og passer på at alt er på plass, men også når vi gjør stikkprøver av eksisterende leverandører for å kontrollere om det de oppgir i egenrapporteringen faktisk stemmer», sier Bjerke.

Sølv i internasjonal rangering av samfunnsansvar - EcoVadis CSR

Norengros' innsats har gitt resultater. I mars 2018 kom Norengros blant topp 30% rangerte, etter en grundig evaluering i regi av den internasjonale bærekraftplattformen EcoVadis. EcoVadis kartlegger og evaluerer tiltak for miljø, etisk handel og bærekraft i næringslivet.

«EcoVadis er ikke så kjent i Norge ennå, men veldig anerkjent internasjonalt. Vi har vært gjennom en omfattende evaluering. Etter å ha vurdert resultatene våre, ga ekspertene fra EcoVadis oss en sølvrangering, Silver Recognition Level - som tilsvarer topp 30% av alle bedriftene som har tatt evalueringen», sier Bjerke. Det er kun 5% av de evaluerte bedriftene som har blitt rangert til gull. «Vi er fornøyde med at vi rangerte høyt, men det er fortsatt mye vi kan bli bedre på, og vi har mye å strekke oss etter. Vi fortsetter å jobbe mot gull!»

Les også: Norengros' etiske retningslinjer

Bli kunde

Blekk og tonerguide