Norengros Ødegaard Engros AS avd. Kristiansund

Ødegaard Engros AS med hovedkontor på Flisnes i Ålesund ble etablert i 1916. Firmaet har i dag 115 ansatte medregnet avdelingene i Molde, Kristiansund, Trondheim og Levanger. Omsetningen i 2016 var på 390 mill. kroner og det forventes en omsetning i 2017 på over 400 mill. kroner.
I november 1999 åpnet Ødegaard Engros AS en avdeling i Trøndelag, Trøndelag Engros, med egen butikk. Avdelingen har totalt 16 ansatte.

I mai 2005 åpnet vi butikk på Lerstad i Ålesund.

I august 2010 åpnet vi butikk på Løkkemyra i Kristiansund.

I oktober 2013 kjøpte vi Helsebutikken i Ålesund.

I januar 2014 kjøpte vi Medipro AS i Levanger.

I april 2015 åpnet vi butikk i Molde

I februar 2017 flyttet hovedkontor og lager til Flisnes i Ålesund.


Vår Visjon:
Vi skal være den ledende leverandør av forbruksmateriell til næringsliv og Offentlig sektor i Midt-Norge.

Vår forretningsidè:
- Ødegaard Engros AS er en handelsbedrift. Våre kunder er primært sluttbrukere innen næringsliv og offentlig virksomhet.
- Våre viktigste produkter er forbruksvarer og mindre kapitalvarer. Kjedesamarbeid og allianser skal sikre våre kunder alternative produkter til konkurransedyktige betingelser.
- Nært og langsiktig samarbeid med våre kunder skal bygges på effektive, rasjonelle og økonomiske løsninger.
- Gjennom effektive løsninger skal vår logistikk og kommunikasjon være så nær opp til våre kunder som mulig.
- Miljø vil stå sentralt og vil få den største oppmerksomhet. Vi vil alltid distribuere de optimale løsninger både internt og eksternt.

- Ødegaard Engros AS er ISO sertifisert etter standardene ISO 9001 og ISO 14001

- Ved hjelp av moderne teknologi skal vi igjennom optimale løsninger sikre oss en sterk posisjon som verdiskapende leverandør av forbruksvarer i Midt-Norge.
- Bedriften skal legge forholdene til rette for personlig vekst og medvirke til et godt faglig og sosialt fellesskap. Den enkelte medarbeider vil være en av de viktigste ressurser for bedriftens videre utvikling.

Vårt varespekter:

Kontorrekvisita

Datarekvisita

Skolemateriell

AV-utstyr

Kontormaskiner

Storkjøkken

Storhusholdning

Rengjøring

Toalett- og tørkepapir

Helseartikler

Emballasje

Møbler og interiør

 

Kontaktpersoner

Hovedkontormap

Olevågvegen 18

6013 Ålesund

Tlf: 70 10 92 00

Faks: 70 10 92 10

ode@norengros.no

Åpningstider butikkmap

Mandag - Fredag (Lørdag)

Kl. 08 - 17 (10 - 15)

Tlf: 70 10 92 65

Avdeling Kristiansundmap

Rørgata 8

6517 Kristiansund

Tlf: 70 10 92 65

Faks: 70 10 92 66

ode@norengros.no