Kundeservice

Navn: Anita Eikre-Nygrd

Tittel: Leder kundeservice

Direktetlf: 32 88 27 24

Mobiltlf: -

E-post anita.eikre@norengros.no

Navn: Mette F. Johnsen

Tittel: Kundeservice

Direktetlf: 32 88 27 14

Mobiltlf: -

E-post mette.johnsen@norengros.no

Navn: Ingvild Andreassen

Tittel: Kundeservice

Direktetlf: 32 88 27 01

Mobiltlf: -

E-post ingvild.andreassen@norengros.no

Navn: Greta Nes

Tittel: Kundeservice

Direktetlf: 32 88 27 07

Mobiltlf: -

E-post greta.nes@norengros.no

Navn: Vigdis Marita Fingalsen

Tittel: Kundeservice

Direktetlf: 32 88 27 20

Mobiltlf: -

E-post vigdis.fingalsen@norengros.no