Logistikk

Navn: Truls Enger

Tittel: Logistikksjef

Direktetlf: 32 88 27 37

Mobiltlf: -

E-post truls.enger@norengros.no

Navn: Vegar Rossvik

Tittel: Lagersjef

Direktetlf: 32 88 27 22

Mobiltlf: -

E-post vegar.rossvik@norengros.no

Navn: Transport

Tittel: Transport

Direktetlf: 32 88 27 19

Mobiltlf: -

E-post dpetransport@norengros.no

Navn: Vareplukk

Tittel: Vareplukk

Direktetlf: 32 88 27 18

Mobiltlf: -

E-post dpeplukk@norengros.no

Navn: Varemottak

Tittel: Varemottak

Direktetlf: 32 88 27 18

Mobiltlf: -

E-post dpevaremottak@norengros.no