Miljøvennlige tørkesystemer

Gode tørkesystemer er viktig for å holde kjøkken, restaurant og toalettrom hygieniske, men også for å redusere miljøbelastningen. Mange vil tro at bruk av papir er lite miljøvennlig, men det er ikke riktig. Råvarekilden for papir er skogbruk, som er en fornybar ressurs så sant den forvaltes riktig.

Vi i Norengros ivaretar denne fornybare ressursen på en bærekraftig måte ved at vi kun forhandler FSC merkede og miljømerkede papirprodukter. Våre produsenter er anerkjente papirleverandører med ISO sertifiserte produksjonsprosesser. FSC merket ivaretar riktig forvaltning av råvarekilden og miljømerkene som f.eks Ecolabel ivaretar at papirproduktet er laget av resirkulerte fibrer eller tilfredsstiller en miljøvennlig forvaltning i hele produksjonsprosessen.

Hvilke krav ligger bak et FSC merke og hvilken vei følges for å ivareta et bærekraftig skogbruk?

FSC stiller strenge miljø, sosiale og samfunnsmessige krav til sertifisering. Et skogbruk som oppfyller alle FSCs 10 kriterier til bærekraftig skogbruk kan trygt selge tømmeret sitt med den anerkjente FSC-logoen.

FSCs 10 kriterier til et bærekraftig skogbruk

Prinsipp 1. FSC skal følge landets lover og internasjonale avtaler

Prinsipp 2. Klar og tydelig policy på land- og bruksrettigheter

Prinsipp 3. Respekterer og anerkjenner urfolks rettigheter

Prinsipp 4. Forbedrer og og opprettholder langsiktige sosiale og økonomiske interesser i sertifiserte skoger

Prinsipp 5. Lik og rettferdig fordeling av goder fra skogen

Prinsipp 6. Redusere miljøpåvirkning i skogen og opprettholde skogens økologiske funksjoner

Prinsipp 7. Tilpasset og oppdatert skogforvaltningsplan

Prinsipp 8. Overvåking og evaluering av skogbruksaktiviteters påvirkning på biologiske og sosiale verdier

Prinsipp 9. Etablere og opprettholde skogsområder med høy verneverdi (HCVFs) for biomangfold og/eller mennesker

Prinsipp 10. I tillegg til alle kriteriene over, må plantasjer bidra til å redusere press på naturlige skogsområder og promotere restaurering og bevaring av naturskog.

Våre papirleverandører er også innovative og har en klar bærekraftig miljøprofil. De fornyer seg stadig med bærekraftige systemløsninger som har til mål å redusere papirforbruket i tillegg til at de utvikler gunstige økonomiske løsninger for drift og vedlikehold. Teknologien hjelper oss med å redusere forbruket og opprettholde en bærekraftig utvikling gjennom automatiserte systemer som f.eks EasyCube løsningen til Tork.

Les også: Dette betyr de ulike miljømerkene >

EasyCube skjerm på rengjøringsvogn

Bli kunde

Blekk og tonerguide