Standard salgs- og leveringsbetingelser

 

Priser

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. 
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil medføre pristillegg.

Leveringsbetingelser

Norengros påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggsfrakt er kr 100.- eks. mva. Ved kjøp under kr. 2000.- eks. mva belastes et småordretillegg på kr 150.- eks mva.

Kontormøbler og interiør
For varegruppen kontormøbler og interiør gjelder egne betingelser og satser for frakt og montering og fjerning av emballasje. Ta kontakt med din lokale avdeling for tilbud på dette.

Betalingsbetingelser

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 15 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1% per. måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del.

Ved purring påløper purregebyr jfr Inkassoloven. 

Ved betaling med kredittkort

Norengros er ansvarlig for transaksjoner via nettsiden www.norengros.no. Transaksjoner skjer via sikker kryptert side (SSL)

Kundedata blir ikke delt eller solgt og all oppbevaring av kundedata skjer i henhold til norsk lov

Varens anvendelse

Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle videresalg å videresende mottatte opplysninger om varen.

Ansvar

Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil.

Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.

Reklamasjoner

Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og   aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.

Retur

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner.

Dersom retur godkjennes  vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget originalemballasje; komplette ruller, uåpnede kartonger, kanner etc. Matvareemballasje i åpnet pakning tas ikke i retur. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr på minimum kr 200,- eks. mva begrenset oppad til 40% av varens verdi.

Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.

Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.

For varegruppen møbler og interiør er det kun lagerførte produkter som inngår i de generelle returbetingelsene. Ved ønske om retur av andre varer må lokal avdeling kontaktes og det vil bli tatt en individuell vurdering av dette.

Force Majeure

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse

Salgspant

Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt.

Annet

Dersom varer leveres på paller skal det utveksles paller med fraktfører. Dersom kunden ikke har byttepaller belastes et palle gebyr på kr 100,- per pall.


Norengros' salgs-og leveringsbetingelser pr 01.01.2014

Product name placeholed

  • Varenummer: 
  • Lev. varenummer: 
(Betales i butikk)
Referansenummer og informasjon om henting sendes til mobilnummer:

Du er i ferd med å tømme handlekurven

Alert message placeholder

Generic alert placeholder

Legg i liste

Du må logge inn for å legge produktet i en bestillingsliste

Bestillingslister

Mine lister

Vennligst vent..

Vi simulerer dine kundespesifikke priser og rabatter - dette kan dessverre ta litt tid. Vennligst ikke klikk tilbake eller naviger bort fra denne siden i prosessen.