Kundekonsulenter

Navn: Anders Bthun

Tittel: Salgssjef forbruk

Direktetlf: 90 04 90 72

Mobiltlf: 90 04 90 72

E-post anders.bothun@norengros.no

Navn: Roger Wiken

Tittel: Salgssjef helse

Direktetlf: 32 88 27 26

Mobiltlf: 95 09 98 60

E-post roger.wiken@norengros.no

Navn: Vibeke Lilles

Tittel: Avd. leder mbler

Direktetlf: 32 88 27 42

Mobiltlf: 90 54 04 40

E-post vibeke.lilleas@norengros.no

Navn: Ann Elisabeth S. Lien

Tittel: Salgskonsulent forbruk

Direktetlf: 32 88 27 23

Mobiltlf: 90 03 96 66

E-post ann.elisabeth@norengros.no

Navn: Erling A. Lund

Tittel: Salgskonsulent forbruk

Direktetlf: 32 88 27 13

Mobiltlf: 91 84 52 52

E-post erling.lund@norengros.no

Navn: Hilde Hafskjold

Tittel: Fagkonsulent renhold

Direktetlf: 32 88 27 12

Mobiltlf: 46 81 73 70

E-post hilde.hafskjold@norengros.no

Navn: Hilde Srlie

Tittel: Salgskonsulent forbruk

Direktetlf: 32 88 27 09

Mobiltlf: 90 72 32 80

E-post hilde.sorlie@norengros.no

Navn: Mette Andreassen

Tittel: Salgskonsulent forbruk

Direktetlf: 32 88 27 11

Mobiltlf: 90 54 14 66

E-post mette.andreassen@norengros.no

Navn: Ann-Karin Hegsbro

Tittel: Fagkonsulent helse

Direktetlf: 32 88 27 43

Mobiltlf: 97 10 99 08

E-post ann-karin.hegsbro@norengros.no

Navn: Janicke Henriksen

Tittel: Fagkonsulent helse

Direktetlf: 32 88 27 44

Mobiltlf: 48 10 51 40

E-post janicke.henriksen@norengros.no

Navn: Ole Erik Stenseth

Tittel: Salgskonsulent helse

Direktetlf: -

Mobiltlf: 91 53 86 15

E-post

Navn: Morten Rogstad

Tittel: Salgskonsulent forbruk

Direktetlf: 32 88 27 14

Mobiltlf: 90 09 74 41

E-post morten.rogstad@norengros.no

Navn: Kaja Hovland

Tittel: Salgskonsulent forbruk

Direktetlf: 32 88 27 28

Mobiltlf: 97 18 50 82

E-post kaja.hovland@norengros.no

Navn: ydis Gulsrud

Tittel: Salgskonsulent helse

Direktetlf: -

Mobiltlf: 91 31 23 36

E-post oydis.gulsrud@norengros.no

Navn: Erik K. Gundersen

Tittel: Salgskonsulent mbler

Direktetlf: -

Mobiltlf: 98 90 56 61

E-post erik.gundersen@norengros.no