Unngå bakterier med riktig hanskebruk

Daglig utsettes vi for store mengder bakterier og virus som kan gi sykdom. Hendene er i kontakt med svært mye og er derfor en stor kilde til spredning av sykdom. God håndhygiene og riktig bruk av hansker er viktig for å hindre smittespredning.

Unngå bakterier med riktig hanskebruk

Brukt riktig er engangshansker et viktig smittevernstiltak, men brukt på feil måte kan hansker føre til økt smitterisiko.

Valg av hansker avhenger av

  • Forventet eksponering av smittestoff (passform, barriereegenskaper, friksjon)
  • Forventet eksponering av kjemikalier og kjemoterapeutika
  • Personlige forhold (allergier, størrelser)
Det finnes to hovedtyper av engangshansker; lateks hansker av naturgummi og syntetiske hansker. Blant de syntetiske er nitril og vinyl mest brukt i helsetjenesten.

Lateks

Gir god passform mot gjennomtregning av mikroorganismer og kjemikalier og har god strekkstyrke og passform. Lateks er imidlertid et kjent allergen, grunnet sensibiliseringen til proteinene i lateks. God elastisitet gjør at hansken tåler mye.

Passer til håndtering av alle type matvarer, catering og tilberedning.

Nitril

Gir god beskyttelse mot gjennomtregning av kjemikalier. Nitrilhansker har bedre barriereegenskaper mot noen stoffer, som for eksempel akrylater, og er derfor mye brukt innen tannhelsetjenesten. Nitril er ansett som mer skånsomt for huden.

Tåler fett og diverse rensemiddel.

Vinyl

Har dårligere barriereegenskaper for smitte og mange kjemiske stoffer, dårligere strekkstyrke og passform, og gir dårligere beskyttelse enn lateks og nitrilhansker. Vinylhansker er derfor ikke anbefalt ved pasientrettet arbeid.

Anbefales til horeca og renhold.

Andre tips om hansker

Hanskebokser skal plasseres slik at rene hansker ikke forurenses. Det er anbefalt at de plasseres i egne hyller eller stativ i god avstand fra servant. Man bør også vaske hendene før man tar ut rene engangshansker av hanskeboksen.

  • Bruk hansker av lateks eller nitril med lang mansjett, det gir best beskyttelse.
  • Ha alltid tørre hender når du tar på hansken. Dersom hendene er våte kan det gi økt hudirritasjon.
  • Bruk fuktighetskrem ofte - det forebygger hudirritasjon.
  • Ikke desinfiser hanskene, det reduserer hanskenes beskyttelsesevne.

Hansker erstatter ikke håndhygiene

Hansker er ikke en erstatning for håndvask, men et supplement for å opprettholde god håndhygiene. Hendene kan også forurenses med hanskene på, og hansker erstatter derfor aldri håndhygiene. Hansker kan ha små hull slik at det kommer forurensning gjennom hanskene. Brukt riktig er engangshansker et viktig smittevernstiltak, men brukt på feil måte kan hansker føre til økt smitterisiko.

 

 

Les også: Tips til god håndhygiene

Les også: Derfor skal du bruke papir og ikke lufttørker

Kilder: Folkehelseinstituttet, Antibac

Bli kunde

Blekk og tonerguide