Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
AluminiumAluminium

Hva er aluminium?

Aluminium utvinnes fra malmen bauksitt og krever komplekse og energikrevende kjemiske prosesser. Bruk av resirkulert aluminium i nye produkter krever inntil 95 prosent mindre energi enn utvinning av ny aluminium.

Aluminium

Aluminium utvinnes fra malmen bauksitt. De største bauksittreservene befinner seg i tropiske strøk. I tillegg til risikoen for avskoging av regnskog produseres det under utvinning et giftig rødt slam som er svært miljøskadelig.

For å produsere aluminium er det nødvendig med komplekse og energikrevende kjemiske prosesser. Aluminiumoksid utvinnes fra bauksitten med natriumhydroksidløsning. Fra aluminiumoksidet får man ren aluminium gjennom en prosess kalt elektrolyse.

Denne aluminiumen kan deretter f.eks. prosesseres til emballasje eller aluminiumsfolie. Dette foregår vanligvis i industrilandene selv og ikke der aluminiumen utvinnes. Store aluminiumsblokker valses ut til tynne plater i flere trinn. Fra disse tynne platene kan aluminiumsbrett dyptrekkes og stanses ut.

Etter kundens bruk bør aluminium kildesorteres som metall. I sorteringsanleggene kan aluminium skilles fra plast og andre magnetiske metaller ved hjelp av en virvelstrømseparator. Bruken av denne resirkulerte aluminiumen krever inntil 95 prosent mindre energi enn utvinning av primæraluminium.

75 prosent av aluminiumen som er produsert gjennom tidene er fortsatt i bruk.

Fordeler

Opprinnelse og produksjon

Avfallsdisponering

 • Svært god resirkulering (i teorien ubegrenset)

Egenskaper

 • Vanntett
 • Fettsikker
 • Velegnet for stekeovn
 • Kan brukes i mikrobølgeovn
 • Velegnet til frysing
 • Kan låses med lokk
 • Berøres ikke av engangsplastdirektivet

Ulemper

Opprinnelse og produksjon

 • Gruvedrift i regnskogsområder
 • Miljøødeleggelser forårsaket av bauksittutvinning
 • Giftige avfallsprodukter
 • Svært høye energikrav
 • Lange transportruter
 • Kjemikaliebruk

Avfallsdisponering

 • Er skadelig for miljøet ved forsøpling akkurat som plast

Egenskaper

 • Følsomt mot syre- og saltholdige produkter

Se også