Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo

Slik jobber Norengros med bærekraft

Norengros skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig. Disse ­verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens ­holdninger og adferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

I 2018 ble det opprettet en egen prosjektgruppe for miljø og bærekraft i Norengros. Gruppen har jobbet tett med ledergruppen i Norengros og bidratt til en tydelig, ambisiøs og kommuniserbar strategi og handlingsplan for miljø og bærekraft. Dette danner grunnlaget for fremtidige avgjørelser i Norengros.

Målsetningen er å sørge for at Norengros er og forblir en ledende aktør på bærekraft og miljø innenfor vår bransje. Det er satt opp fem hovedmål som tar for seg de ulike delene av driften til Norengros, og omhandler punktene strategi og lederskap, internt DNA, posisjonering, produkt og leverandør og egen drift. Denne rapporten er bygget rundt disse målene og samler oppdatert informasjon og tiltak på de ulike punktene.

Les mer om våre mål og tiltak på de ulike punkene her eller last ned vår bærekraftrapport.

Leder – Det store taktskiftet

2022 er året vi kommer til å se tilbake på som det store taktskiftet i bærekrafts­arbeidet – året hvor åpenhetsloven trådte i kraft og satte en lenge tiltrengt tilnærming til forsvarlighet og risikovurdering av egen verdikjede i system. Som medlem av Etisk Handel Norge siden 2010, har Norengros jobbet aktivt med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen verdikjede.

Det store taktskiftet

Drift- og bærekraftsdirektør i Norengros, Håkon

1. Strategi og lederskap

En tydelig, ambisiøs og kommuniserbar strategi for miljø og bærekraft, som setter retning og er en ledestjerne for fremtidige avgjørelser i Norengroskjeden.

Norengros og FNs bærekraftsmål

Miljø og bærekraft illustrert som en grønn lyspære

2. Internt DNA

Begrepet bærekraft og bærekrafts­prosjektet skal være forankret i ­organisasjonen. «Bærekraftskolen» skal være vårt interne ressurssenter.

Næringslivets støtteapparat │ Vår kompetanse – din trygghet │ Det handler om å gi tilbake

Miljø og bærekraft illustrert med hender og grønne blader

3. Posisjonering

Norengros skal ta markedets sterkeste posisjon på bærekraft. Målet vårt er å gjøre det så enkelt som mulig for deg som kunde å velge de beste løsning­ene – uansett behov, utfordring eller bransje.

Vi hjelper deg å tenke nytt │ En tydelig stemme på bærekraft

Miljø og bærekraft

4. Produkt og leverandør

Norengros skal gjennom målrettede tiltak øke andel salg av miljømerkede produkter, ta rollen som markedets leder på «grønt sortiment», og være en premissgiver for bærekraft bakover i leverandørenes verdikjeder.

Norengros arbeid med etisk handel │ Sirkulære verdikjeder │ Hvordan velge miljøvennlig │ Avfallshåndtering

Miljø og bærekraft illustrert som et ikon

5. Egen drift

Norengros skal jobbe systematisk med å redusere belastningen på miljøet og være bevisst vårt miljøansvar. Vi skal føre regnskap for restutslipp og jobbe aktivt med tiltak for å redusere utslipp i hele verdikjeden.

Fra klimanøytral til klimatiltak │ Norengros klimarapport

Miljø og bærekraft illustrert som et ikon