Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Tekst generell informasjonTekst generell informasjon

Generell informasjon

Norengros har siden 2019 rapportert åpent om bærekraftsarbeidet vårt. Bærekraftsrapporten oppsummerer hvordan vi har jobbet det siste året og hvilke ­ambisjoner vi har fremover.

Bærekraftsrapporten er skrevet for våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og ansatte som kan finne inspirasjon og praktisk nytte i denne. Rapporten utgis hvert år og tilgjengeliggjøres på nettsiden vår. Som tidligere år inkluderer den også redegjørelser i henhold til Åpenhetsloven. I årets rapport har vi lagt opp strukturen for å tilpasse oss standardene som følger med bærekraftsdirektivet (CSRD). Målet vårt er å integrere så mye av denne ­strukturen som mulig.

Bærekraftsrapporten er skrevet av Norengros sin egen Bærekraftsgruppe på vegne av hele Norengroskjeden. Bærekraftsgruppen har økt sitt kunnskapsgrunnlag om CSRD og rapportering gjennom å jobbe sammen med eksterne fagmiljøer. Har du spørsmål eller innspill til rapporten? Ta kontakt med Håkon Skjellevik-Heger, Direktør for drift og bærekraft
i Norengros AS.

Illustrasjon av de 3 prisippene i bærekraft; Klima og miljø, Sosiale forhold, Virksomhetsstyring

Bærekraft i Norengros

Illustrasjon av Norengros dobbelt vesentlighet

Dobbel vesentlighet

Illustrasjon av Norengros IRO

IRO

Påvirkning, risiko og muligheter