Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Gul Håg Capisco kontorstol på hjemmekontorGul Håg Capisco kontorstol på hjemmekontor

Hvordan har dine ansatte det på hjemmekontor?

Med Norge på hjemmekontor er det mange arbeidsgivere som velger å legge til rette for og investere i gode arbeidsforhold på hjemmekontoret. Og det kan lønne seg!

Jobber de ansatte like effektivt på hjemmekontor?

I dag vet vi at bruk av ergonomiske korrekte arbeidsredskaper er med på å forebygge mange arbeidsrelaterte skader, og bidrar til å hindre omfanget av sykdom. Å investere i møbler og hjelpemidler som innbyr til variasjon, vil gi stor gevinst over tid – både helsemessig og økonomisk.

Riktig arbeidsstilling har mye å si på produktiviteten, og på hjemmekontoret er kontorstolen et av våre viktigste verktøy for å sørge for variasjon i løpet av arbeidsdagen. Stolen bør innby til variasjon så dine ansatte får en mer aktiv sittestilling, tilby en vippefunksjon, samt kunne gi muligheten for støtte i rygg, nakke og armer.

Anbefalinger fra Arbeidstilsynet

For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, forsikre seg om at arbeidsforholdene på hjemmekontor er fullt forsvarlige. Videre er en av anbefalingene fra Arbeidstilsynet at arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte har en ergonomisk best mulig arbeidsplass, med for eksempel regulerbar arbeidsstol, god belysning og stor nok regulerbar dataskjerm. 

Ta kontakt med en av våre dedikerte møbelkonsulenter så hjelper vi deg med å legge til rette for en god løsning også på hjemmekontoret.

Totalleverandør av møbler og interiør

Norengros er en landsdekkende totalleverandør av møbler og innredningsløsninger til privat og offentlig næringsliv. Med 18 egne møbelavdelinger og over 50 dedikerte møbelkonsulenter med lang bransjeerfaring kan vi hjelpe deg fra A-Å med faglig hjelp på møbel- og innredningsløsninger.

De kundene vi har jobbet med så langt i forhold til oppsett av gode hjemmekontorløsninger har satt stor pris på vår kompetanse og fleksibilitet i forhold til å lage gode løsninger for utlevering og montering. Vi samarbeider med deg slik at dette ikke blir en kostnad som begrenser ønsket om å bidra til en bedre hjemmekontorløsning. Avhengig av omfang og geografi tilpasser vi leveransen til dine ønsker og behov.

Se nettsortiment på møbler og interiør >

Dette er et lite utvalg av hele vårt møbelsortiment. Den totale oversikten får man ved å kontakte en av våre mange møbelavdelinger.

Mennesker i kontorlokale

Vil du lese flere artikler?

Her har vi samlet alle artikler om kontorarbeidsplassen – god lesing!