Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
AVD - en banebrytende nyhet innen brannvernAVD - en banebrytende nyhet innen brannvern

AVD – en banebrytende nyhet innen brannvern

AVD er et revolusjonerende slukkemiddel, spesielt utviklet for å bekjempe brann i litium-ion batterier. AVD kjøler ned og innkapsler brannen. I tillegg isoleres uskadde celler.

Litium-ion batterier blir stadig mer vanlige i produkter som krever mye energi, som datamaskiner, mobiler, leker og kjøretøyer. Batteriene har høy energitetthet og har god ytelse ved lave temperaturer – derfor er de et godt valg til bærbar teknikk. Brann i litium-ion batterier er blitt et stort problem de siste årene som følge av at stadig flere elektroniske enheter er bærbare og dermed drives av batterier.

Thermal runaway

Den høye energitettheten og den kjemiske sammensetningen gjør litium-ion batterier brannfarlige. For at energien ikke skal komme ut av kontroll, såkalt «thermal runaway», finnes det en rekke forskjellige sikkerhetssystemer. Dersom noen av sikkerhetssystemene slås ut eller batteriet utsettes for slag eller høy varme, er det fare for av batteriene ventilerer ut giftige gasser og brenner ved svært høy temperatur.

Slukkemiddelet AVD

Slukkemiddelet AVD har vist seg å være det mest effektive middelet for å slukke branner i litium-ionbatterier, langt mer effektivt enn konvensjonelle slukkemidler som ikke har noen eller svært lav effekt på slike branner. Ved hjelp av en vannbasert samling av små flak vermikulitt dannes det et dekkende lag som kan sammenlignes med et keramisk skall, som kjøler ned brannen. Teknikken er et stort fremskritt som reduserer et av samfunnets voksende problemer. AVD er i dag det eneste slukkemiddelet som gjennom tredjepartstester har dokumentert effekt på branner i litium-ionbatterier.

Fakta om AVD

AVD står for Aqueous Vermiculite Dispersion og består av en vannbasert løsning av finfordelt, kjemisk delaminert vermikulitt, et naturlig forekommende mineral som er kjemisk og fysisk inert. AVD består av både fysisk og kjemisk bundet vann. Det fysisk bundne vannet kjøler på samme måte som fritt vann, mens det kjemisk bundne vannet frigjøres ved høye temperaturer (> 700 °C). Det innebærer at AVD kan levere avkjøling på svært varme overflater i en lengre tidsperiode, som er en av de egenskapene som gjør AVD unik, sammenlignet med andre slukkemidler.

Miljøinformasjon

  • Vermikulitt er et naturlig forekommende mineral som er kjemisk og fysisk inert.
  • Helt giftfritt for levende organismer, planter og dyr.
  • Helt giftfritt for organismer i bakken.
  • Den høye viskositeten sørger for at slukkemiddelet blir liggende oppå bakken. Det betyr at ingen gifter eller dioksiner fra brannen går ned i grunnvann eller brønner via slukkemiddelet.
AVD som slokkemiddel på litium-ion batteribranner kjøler ned og innkapsler brannen. I tillegg isoleres uskadde celler.

Bruksområder for AVD

Housegards slukkemiddel AVD kan brukes i alt fra tradisjonelle brannslukkere til stasjonære sprinklersystemer. Produktene gir økt sikkerhet ved håndtering, lagring og bruk av litium-ion batterier. Som tillegg til slukkemiddel og slukkeutstyr, tilbyr vi også transportvesker og pakninger for å beskytte litium-ion batterier og annet brannfarlig gods under oppbevaring og transport.

Brann i litium-ion batterier

Det høye vanninnholdet i AVD kjøler effektivt ned brannen. Siden AVD har en god vertikal heft, kjøler AVD også de vertikale områdene hvor andre slukkemidler renner av uten merkbar effekt. AVD vil legge seg som et dekke over brannen, noe som hindrer oksygentilgangen og derfor raskt kveler ilden. Siden vermikulitt tåler temperaturer et godt stykke over 1000 °C, blir AVD-dekket liggende intakt selv ved de vanskeligste og varmeste litium-ion batteribrannene.

Brann i faste metaller

Den største gevinsten med AVD er at man kan starte saneringen etter brannen mye tidligere enn ved klasse D-pulverslukking. Hvis du skraper vekk pulveret for tidlig, reantenner metallene i en mye lengre tidsperiode, sammenlignet med AVD. Forskjellen ligger i AVDs høye vanninnhold. Slukketiden ligger jevnt mellom D-pulver og AVD, men D-pulver faller ned fra vertikale overflater, noe AVD ikke gjør.

AVD som brannbegrensning

AVD er en svært god termisk isolator og kan derfor beskytte mot flammer og hindre brannspredning. Ved pålegging av AVD isoleres nærliggende overflater fra brannen på en effektiv måte. De unike egenskapene i AVD gjør at slukkemiddelet også kan brukes brannbegrensende, selv ved vanskelige branner med høy temperatur.

Ytre påvirkning, overlading og høy temperatur kan forårsake en litium-ion batteribrann.

Akkrediteringer

SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag, fremmer betydningen av tredjeparts-sertifiserte sikkerhetsprodukter som et ledd i arbeidet med å sende godkjente produkter ut på markedet. Housegard AVD er i dag det eneste slukkemiddelet som har uavhengig tredjepartstest på funksjonen mot brann i litium-ion batterier (ZWG). Øvrige sertifiseringer og godkjennelser er EN-3, CE, Magnesium approval DIN EN3-7:2007-09.