Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Cavilon AdvancedCavilon Advanced

Derfor er hudpleie også sårpleie

Hudskade representerer negative kliniske resultater som resulterer i potensielle smertefulle komplikasjoner for pasienter som infeksjoner, økt risiko for trykksår og dårlig pasientopplevelse. I tillegg til lidelsen for pasienten, øker hudskader arbeidsbelastningen og pleiekostnadene.

Siden huden er kroppens største organ er den utsatt for påvirkninger. Å beskytte pasienter mot hudskader er en kritisk del av det å gi omsorg. Eksponering over tid for faktorer som irritanter, fuktighet, friksjon, gnissninger mellom hudlag og klebestoff kan føre til nedbrytning av hud og tilstander som:

• Fuktighetsassosiert hudskade (Moisture Associated Skin Damage = MASD)

• Trykksår

• Hudskade relatert til medisinsk klebestoff (Medical Adhesive-Related Skin Injury = MARSI)

Ikke bare påvirker disse tilstandene pasientens helse og helbredelse, de påvirker også pleiekostnader og ressurser. Fordi de har delte risikofaktorer, er det vanlig at de opptrer samtidig og utvikler seg videre.

Hva er MASD – fuktighetsassosiert hudskade?

MASD er et paraply begrep som brukes for å beskrive skadene som oppstår når huden utsettes for overdreven fuktighet og/eller irritanter. Med overhydreringen blir det ytterste laget av epidermis mer permeabelt; hudens pH blir mer alkalisk og det oppstår inflammasjon.

Når huden er våt, økes friksjonskreftene, noe som gjør den mer utsatt for skade. Fuktighet kan komme fra svette, sårdrenasje, urin eller avføring, spytt eller andre kroppsvæsker.

Inkontinensassosiert dermatitt (IAD)

Er den vanligste typen MASD og beskriver huden som er skadet forbundet med eksponering for urin eller avføring. Flytende avføring er kraftig irriterende og kan forstyrre hudens normale barriere, alvorlig inflammasjon oppstår og epidermis ødelegges. Resultatet er en smertefull skade som forårsaker unødvendig lidelse og forstyrrer restitusjon og livskvalitet.

Visste du:

• At IAD er en risikofaktor for utvikling av trykksår?

• At pasienter med IAD har 3 ganger økt risiko for overfladiske sakrale trykksår?

• 66 % av sykehjemsbeboerne kan ha urin- og avføringsinkontinens?

• 35 % av alle IAD-tilfeller i akuttavdelinger er alvorlige?

Cavilon Advanced

3M™ Cavilon™Advanced hudbeskyttelse

Cavilon™Advanced hudbeskyttelse hjelper til med å håndtere moderat til alvorlig hudskade og beskytter utsatt hud. Den ultratynne, men svært holdbare barrieren, kan feste seg til våte, fuktige overflater og skaper et beskyttende miljø som beskytter mot irriterende stoffer og fremmer tilheling. Barrieren skaper et beskyttende miljø som legger tilrette for tilheling og reduserer smerte forbundet med hudskade forårsaket av urin og/eller avføring.

• Påføring er kun nødvendig to ganger per uke

• Fester på våt, fuktig og skadet hud

• Engangsapplikator reduserer potensialet for krysskontaminering

Smertelindrende ved behandling av IAD

• Semipermeabel

• Skaper et miljø som fremmer tilheling