Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Person på lagerPerson på lager

Forretningsatferd

God forretningsatferd omfatter hvordan Norengros driver sin forretning med et felles og sunt verdisett. Dette er verdier som gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og atferd. Styrende dokumenter som etiske retningslinjer bidrar til god forretningsatferd.

Norengros har etiske retningslinjer som setter krav til samarbeidspartnere og gir retningslinjer på hvordan ansatte skal opptre. Slik streber vi etter å opprettholde en sunn bedrift med integritet som gir veiledning til både ansatte og leverandører.

Kvalitetssystemer som for eksempel ISO 9001, er et godt utgangspunkt for en robust foretaksstyringsstruktur.

Med dokumenterte rutiner og standardiserte skjema og prosedyrer, legges det til rette for et godt utgangspunkt for kontinuitet samtidig som systemet tar høyde for nødvendige korrigeringer.

Vi har til nå jobbet grundig med oppstrøms-siden av verdikjeden vår. Med et godt kvalitetssystem i bunn, har vi gjenkjennelige rutiner og prosedyrer når vi tar fatt på arbeidet med nedstrøm.

Påvirkningsvesentlighet

Negativ påvirkning

  • Potensiell negativ påvirkning ved manglende rutiner og prosedyrer.

Positiv påvirkning

  • Potensiell positiv påvirkning gjennom rutiner, prosedyrer og krav om dokumentasjon, som for eksempel egenerklæring basert på Etiske retningslinjer (eksterne) og personalhåndbøker (interne).
  • Potensiell positiv påvirkning på leverandører gjennom å stille krav til signert egenerklæring basert på Etiske retningslinjer.
  • Potensiell positiv påvirkning gjennom at etiske retningslinjer og personalhåndbøker setter standarden for hvordan ansatte skal oppføre seg i situasjoner hvor korrupsjon og smøring forekommer.
  • Potensiell positiv påvirkning gjennom politisk engasjement ved å arbeide for bærekraftige løsninger.

Finansiell vesentlighet

Risiko

  • Risiko for omdømmetap dersom det avdekkes brudd/avvik på våre eksterne og interne styringsdokumenter.
  • Risiko for omdømmetap dersom det avdekkes korrupsjon og bestikkelser fra Norengros sine egne ansatte relatert til gaver, deltakelse på arrangementer, eller ved avtaler om innkjøp. Det er også risiko for omdømmetap dersom det oppdages korrupsjon hos selskaper Norengros kjøper varer fra.

Mulighet

  • Mulighet for å øke bruken av relevant dokumentasjon som for eksempel merkeordninger som Svanemerket og Blue Angel, samt etterlevelse av Etiske retningslinjer, for å øke markedsandeler.

Les mer

Les mer om hvordan vi jobber med dette teamet