Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Fossilbasert plastFossilbasert plast

Hva er fossilbasert plast?

Plast lages av mineralolje som utvinnes forskjellige steder rundt om i verden. En del av den, naftaen, brytes deretter ned i de komponentene som trengs til produksjon av plast.

Fossilbasert plast

Mineralolje utvinnes forskjellige steder rundt om i verden. Den kan komme fra boreplattformer i Østersjøen eller fra regnskogen i Amazonas. Oljen destilleres på raffineriet og separeres i ulike komponenter. En del av den, naftaen, brytes deretter ned i de komponentene som trengs til produksjon av plast, gjennom såkalt cracking.

Avhengig av typen plast sikrer ulike kjemiske prosesser (f.eks. polymerisering eller polykondensering) at de individuelle molekylene (monomerene) kombineres for å danne polymerer (plast). Tilsetningsstoffer blir ofte tilsatt for å forbedre materialegenskapene.

Det resulterende plastgranulatet kan smeltes igjen og deretter, ved hjelp av sprøytestøping eller termoforming, formes til engangskopper, engangsbestikk osv.

Tidligere ble de fleste engangsprodukter lagd av fossilbasert plast som f.eks. PE (polyetylen), PS (polystyren), PET (polyetylenteraftalat) eller PP (polypropylen). EU-kommisjonens mål er imidlertid å redusere bruken av plast.

Etter bruk bør plasten kildesorteres som plast. Plasten blir deretter sortert i ulike fraksjoner i sorteringsanlegget. Avhengig av type plasttype, form, størrelse og egenskaper er produktene alt fra velegnet til helt uegnet til resirkulering. Noen engangsprodukter blir også emballert i PE-film for å beskytte dem mot smuss. Denne er enkel å resirkulere og bør kildesorteres som plast. Kasting i restavfallet, det vil si energigjenvinning, bør anses som det siste alternativet i henhold til avfallshierarkiet.

Resirkulert plast fra forbrukeravfall skal ikke komme i kontakt med næringsmidler. Derfor kan ikke en engangskopp av plast bli en engangskopp av plast igjen. Plast kan bare nedsirkuleres til produkter som ikke kommer i kontakt med næringsmidler, for eksempel flasker med rengjøringsmiddel.

Fordeler

Opprinnelse og produksjon

Avfallsdisponering

 • Resirkulerbar (avhengig av plasttype)
 • Fremmer delvis en sirkulær økonomi

Egenskaper

 • Fettavvisende
 • Vannavvisende
 • Syrebestandig
 • Kan låses med lokk
 • Kan være gjennomsiktig

Ulemper

Opprinnelse og produksjon

 • Fra fossile råmaterialer
 • Forårsaker miljøødeleggelser fra oljeproduksjon

Avfallsdisponering

 • Frigir Co2 under forbrenning
 • Er skadelig for miljøet ved forsøpling

Egenskaper

 • Omfattes av engangsplastdirektivet
 • Uegnet for stekeovn
 • Begrenset varmestabilitet

Kanskje du også er interessert i dette?

Les mer om de ulike variantene.