Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
MiljøMiljø

Hva betyr miljømerkene?

Vi leverer produkter som er miljømerket etter norske, nordiske og europeiske retningslinjer. Du har kanskje hørt om flere av disse, men vet du hva de ulike miljømerkene faktisk innebærer?

Hvordan velge miljøvennlig

Å velge miljøvennlige produkter er ikke alltid like enkelt. Selv om du prøver å velge riktig, kan du ende opp med dilemmaer der klima- og miljøhensyn blir satt opp mot hverandre.

Det finnes forskjellige merker som produkter kan sertifiseres med. F.eks finnes det miljømerker som omhandler hele livsløpet til produktet, merker som sier noe om materialet i produktet og merker som sier noe om gjennvinning eller kompostering. Nedenfor har vi sammenfattet noen av de viktigste for våre produktkategorier.

For å evaluere merkene, f.eks. med hensyn til åpenhet, troverdighet, samfunnsansvar og miljøvern, kan følgende nettsted brukes: http://www.ecolabelindex.com/ 

Vi gjør det enkelt å velge miljøvennlig

I dag har Norengros over 4000 miljømerkede produkter i vårt basissortiment. Vi ønsker å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlige produkter. Vårt mål er at 40% av vår omsetning skal i 2026 skal komme fra miljømerkede varer.

Hos oss er det enkelt å velge miljøvennlige produkter. Alle produkter med offentlige miljømerker er tydelig merket i vår nettbutikk. Visste du at i nettbutikken gir vi deg som kunde mulighet til å filtrere slik at kun produkter merket med offentlige miljømerker vises?

På produktdetaljsiden til hvert produkt finner du oversikt over hvilke miljømerker og andre sertifiseringer produktet har. Her kan du også lese mer om det enkelte merket.

Gjennom tydelig vareinformasjon ønsker vi å påvirke våre kunder til velge miljøvennlig. Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge krav til sine produksjonsprosesser og til produktene de leverer. Det vil si produkter som ikke er helsefarlige, ikke forurenser eller forsøpler, og at produktene kan resirkuleres.

Alle produkter med miljømerker er tydelig merket i vår nettbutikk – det er også mulig til å filtrere slik at kun produkter merket med offentlige miljømerker vises.

Person som jobber på PCPerson som jobber på PC

Offentlige miljømerker

Norengros forholder seg til Global Ecolabelling Network sin definisjon av offentlige miljømerker. De offentlige miljømerkene er «livssyklusbaserte miljømerker» som tar hensyn til hele produkt livssyklus – fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall. På produktdetaljsiden til hvert produkt finner du oversikt over hvilke miljømerker og andre sertifiseringer produktet har.

Svanemerket

Svanemerket er et statlig miljømerke for de nordiske landene. Merket er frivillig, stiller bredspektrede miljøkrav (multikriterier), er basert på livssyklusvurderinger, og bedriver tredjeparts uavhengig sertifisering.

Miljømerket ble opprettet i 1989.

Hva betyr miljømerkene? - Artikkelbilde

Bra miljöval

Bra Miljöval er Naturskyddsföreningen (SNF) sitt eget miljømerke. SNF startet miljømerking i 1988 på vaskemiddel og papir. Med miljø og helse i fokus setter Sveriges Naturvernforbund miljøkrav for 11 produktområder.

Merket veileder forbrukerne til å finne produktene som er minst skadelige for miljøet.

Hva betyr miljømerkene? - Artikkelbilde

EU Ecolabel (EU-blomsten)

EU-blomsten eller EU Ecolabel er basert på EU-regelverk, inngår i EØS-avtalen og har eksistert siden 1992. I hvert land som deltar har et nasjonalt kompetent organ tilgjengelig.

EU Ecolabel tildeles produkter og tjenester som har mindre miljøpåvirkning enn sammenlignbare produkter.

Hva betyr miljømerkene? - Artikkelbilde

Andre merkeordninger

Det finnes forskjellige merker som produkter kan sertifiseres med. Nedenfor har vi sammenfattet noen av de viktigste for våre produktkategorier. På produktdetaljsiden til hvert produkt finner du oversikt over hvilke miljømerker og andre sertifiseringer produktet har.

FSC (Forest Stewardship Council)

FSC står for «Forest Stewardship Council» og har eksistert siden 1993. Avhengig av merkingen må en viss prosentandel av produktet og/eller emballasjen komme fra FSC-sertifisert skog eller bestå av resirkulert materiale.

FSC har som mål at skoger over hele verden skal forvaltes på en måte som er økologisk bærekraftig, sosialt ansvarlig og økonomisk

Hva betyr miljømerkene? - Artikkelbilde

PEFC

PEFC-merket er en internasjonal merkeordning for tre- og papirprodukter som skal sikre bærekraftig skogbruk, gjennom en tredjepartssertifisering.

PEFC er en ren råvaremerking.

Hva betyr miljømerkene? - Artikkelbilde

Produsert av resirkulert materiale

Symbolet indikerer at produktet er laget helt eller delvis av resirkulert materiale. Resirkulering er å bruke materiale fra avfall som råstoff til å produsere nye varer. Materialene kan komme fra produksjonsprosessen (pre-consumer) eller etter bruk (post-consumer).

Betyr ikke at produktet er sertifisert.

Hva betyr miljømerkene? - Artikkelbilde

OK Compost – Home

OK Compost – Home garanterer fullstendig biologisk nedbrytbarhet, i lys av spesifikke krav, i hagekompost. Refererer ikke til en spesifikk standard, men beskriver alle de tekniske kravene som et produkt må oppfylle for å oppnå sertifiseringen.

Produkter oppfyller også kravene for OK Compost - Industrial og kan komposteres industrielt.

Hva betyr miljømerkene? - Artikkelbilde

EPD

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produktets miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

Hva betyr miljømerkene? - Artikkelbilde

Møbelfakta

Møbelfakta kvalitetstester møbler i akkreditert laboratorium, hovedsakelig etter europeiske kvalitetsstandarder. Internt miljøstyringssystem for bedriften/produksjonen i form av ISO 14001 eller Miljøfyrtårn.

Miljø-dokumentasjon av produkter i form av internasjonal standard EPD, eller den nordiske Svanen. For norsk møbelindustri.

Hva betyr miljømerkene? - Artikkelbilde

Økotex (Trygge tekstiler)

Produkter merket med Trygge Tekstiler skal ikke inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer. Merket gir også en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser mm.

Merket er ikke et økologimerke.

Hva betyr miljømerkene? - Artikkelbilde

Tenk miljø når du handler

Vi oppfordrer deg som kunde til å tenke over hvordan du selv kan bidra til å minimere miljøbelastningen av dine innkjøp. Vi hjelper deg gjerne på riktig vei – blant annet ved god merking av miljømerkede produkter og råd om hvordan du kan få mest mulig på en og samme leveranse.

TCO

TCO er verdens mest omfattende bærekraftsertifisering for IT-produkter. Sertifiserte produkter må oppfylle omfattende miljømessige og sosiale kriterier gjennom hele livssyklusen. Produktene må oppfylle kriteriene for energieffektivitet, ergonomisk design og begrenset innhold av farlige stoffer.

Hva betyr miljømerkene? - Artikkelbilde

EPEAT

EPEAT vurderer produkter basert på livssyklus. Tar for seg eliminering av giftige stoffer, bruk av resirkulerte og resirkulerbare materialer, produktdesign for resirkulering, produktets levetid, energieffektivitet, bedriftens ytelse og emballasjeegenskaper. Produktene er vurdert som gull, sølv eller bronse avhengig av antall miljøkriterier de oppfyller.

Hva betyr miljømerkene? - Artikkelbilde