Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Swep MC Pro i brukSwep MC Pro i bruk

Hvordan utføre riktig renhold for å bekjempe smitte

Det hele starter med renholderen og utstyret, deretter riktige metoder og renholdsmidler.

Renholderen

Renholderens håndhygiene og egen hygiene er viktig. Forståelse, holdninger og kunnskap om jobben gir ofte et godt resultat.

Riktig håndhygiene

God håndvask med såpe og vann bør vare i 40-60 sekunder. Dersom man ikke har vann og såpe tilgjengelig – bruk desinfeksjon. Effektiv desinfeksjon ved massering av fuktige hender i 30 sekunder.

Riktige arbeidsklær og regelmessig skift og vask av arbeidsklær

Arbeidsklær bør vaskes på minimum 60 grader.

Riktig og godt nok utstyr

Bruk av bøtte med vann, såpe og klut frarådes. Dette kan være kilde til smittespredning. Vi anbefaler bruk av sentrifugetørre mikrofiberkluter og mopper. Mikrofibermopper- og kluter skal vaskes på 95 grader i minimum 10 minutter.

Riktig metode og midler på rett sted

Rutinemessig renhold med mikrofiber og økt frekvens vil ta bort de fleste (99,8%) bakterier. Økt renhold og frekvens (hyppighet) av flater med høyt smittepress. Det er berøringsflater som blir utsatt for håndtrykk, fingre, andre kroppsdeler eller annen form for dråpesmitte.

Desinfeksjon der det er nødvendig. Vask først (tørk over med fuktig mikrofiberklut) og desinfiser etterpå er hovedregel. Sjekk middelets holdbarhet og virketid for best mulig resultat.

Kort oppsummert er målrettet fokus og riktige metoder det viktigste verktøyet for å holde smitte tilbake. Renhold i et rom med mulig smitte, må gjøres nøye og i riktig rekkefølge. Gjøres det feil kan renholdet virke mot sin hensikt og spre smitte fremfor å stoppe den.

6 viktige sjekkpunkter for godt utført renhold

  • Gode rutiner og systematisk utføring
  • Riktig metode tilpasset stedet som skal renholdes
  • Riktig middel og dosering
  • Riktig virketid, temperatur og frekvens/mekanisk bearbeid av flaten
  • Desinfiser smussbelastede flater
  • Riktig håndtering av avfall. Brukt engangsbeskyttelse kastes i lukkede poser som restavfall
NILFISK-Liberty-SC50-reception

Vil du lese flere artikler?

Her har vi samlet alle artikler til renholdsbransjen – god lesing!