Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Butikk i Norengros med boks for tekstilretur

Innsamling av brukte tekstiler

Norengros Olafsen Engros inngikk i november 2023 et samarbeid med Kirkens Bymisjon miljø i Drammen om innsamling av brukte tekstiler.

Bakgrunnen for samarbeidet er et ønske om å utvikle sirkulære løsninger for mest mulig av forbruksvarene vi setter ut på markedet. Dette er et nyttig prosjekt i forbindelse med endrede krav til innsamling av tekstiler som vil komme i tiden fremover. EU sin bærekraftstrategi pålegger alle kommuner i Norge å etablere innsamlingsordninger for tekstiler fra privathusholdninger innen 2025.

Med slike mål er det viktig at også næringsliv og offentlig sektor tar sin del av ansvaret.

En slik returordning bidrar til:

  • Redusert avfallsmengde. Tekstiler utgjør en stor andel av den totale restavfallsmengde.
  • Økt bruk av gjenvunnet materiale gir lavere klimabelastning.
  • Bidrar inn i Kirkens Bymisjon's arbeid forvanskeligstilte med spesielt fokus på arbeidstrening.
  • Bedre kundeøkonomi. Mindre restavfall reduserer kostnadene knyttet til renovasjon.
Hege Stenmarck, daglig leder Kirkens Bymisjon Miljø AS og Mette Fjeld, bærekraftsansvarlig i Olafsen Engros AS holder mopper og kluter

Olafsen Engros AS og Kirkens Bymisjon Miljø AS startet i november 2022 et samarbeid rundt innsamling av tekstiler, med fokus på renholdstekstiler, fra det private og offentlige næringsliv. T.v Hege Stenmarck, daglig leder Kirkens Bymisjon Miljø AS. T.h Mette Fjeld, bærekraftsansvarlig i Olafsen Engros AS

Slik fungerer ordningen

Kunden leverer tekstiler i butikk eller bestiller opphenting og Olafsen Engros tar med tekstiler i retur ved ordinær varelevering.

Kirkens Bymisjon Miljø har et godt etablert nettverk og har ordninger for å utnytte tekstilene uansett hvilke kvaliteter de får inn.

  1. Er det god kvalitet går det til gjenbruk. I Europa er det et etablert marked for gjenbruk av arbeidstøy, pasientbekledning og man ser et økende behov i forbindelse med krigen i Ukrania og økte prisnivåer generelt.
  2. Er det slitasje med huller og flekker går det til materialgjenvinning der fibrene blir benyttet på nytt. Gjennom Kirkens Bymisjon’s samarbeidspartnere går tekstilene til materialgjenvinning ved etablerte anlegg i Polen.
  3. Ved høy slitasje slik at fibrene ikke kan benyttes til produksjon av nye materialer forsker man nå på mulighetene for å benytte fibrene til å produsere nye fibertråder . Da unngår man da siste fase som tradisjonelt har vært forbrenning (energigjenvinning)

Vårt nye samarbeid med Kirkens Bymisjon kan gi flere arbeidsplasser både i Drammen og ved anleggene i Polen og forøvrig har prosjektet flere faktorer som gir et viktig bidrag inn i den grønne omstillingen.

Utvidet EE-returordning

Som en videreføring av tekstilreturordningen etablerte Olafsen Engros i januar 2024 også en utvidet EE-returordning. I tillegg til det påkrevde produsentansvaret for mottak av EE-avfall så tilbyr Olafsen Engros å hente EE-avfall ute hos kunde. EE-avfallet oppbevares forsvarlig hos Olafsen Engros frem til det blir hentet av Revac AS, en av Europas største gjenvinningsanlegg for EE-avfall, 16 km fra lageret til Olafsen Engros. Her blir avfallet håndtert og utsortert on-site. Ingen avfall blir videresendt usortert herfra. Full ressursutnyttelse og flott regionalt samarbeid.

Det neste sirkulære prosjektet som står for tur hos Olafsen Engros er etablering aven returordning for tørkepapir. Slik at papiret blir sortert ut av restavfallet og sendt til materialgjenvinning for produksjon av nytt papir!