Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Mennesker som står samlet på leverandørmesseMennesker som står samlet på leverandørmesse

Med bærekraft på agendaen

Norengroskjeden har mange ansatte, og har et stort fokus på trivsel, muligheter kompetanseoverføring. Hvert år arrangerer Norengros Kick Off for egne ansatte. Her samles ansatte fra hele landet sammen med leverandører til fag og fest.

I 2023 Norengros' Kick Off arrangert i Bergen med bærekraft som viktig tema.

Deltakere kunne velge mellom temaer som hav og bærekraft med innsikt i hvordan overfiske, endret arealbruk, klimaendringer og ­for­urensning påvirker situasjonen for havet. Innsikt i verdens klima­situasjon med instituttleder og direktør Kikki Flesche Kleiven samt en workshop med Norges Miljøvernforbund der forurensning og avfall ble satt i konteksten av det etablerte bruk-og-kast-samfunnet.

Faglig påfyll med bærekraft i fokus

I tillegg til Norengros-ansatte, var også omtrent 90 leverandører invitert og på dag 2 kunne alle deltakerne velge ett av tre tema på tre forskjellige lokasjoner i Bergen.

Akvariet

De som valgte Akvariet ble delt i to grupper hvor gruppe 1 først fikk et foredrag av tidligere administrerende direktør, Aslak Sverdrup. Den andre gruppen fikk en omvisning i utstillingsområdet One Ocean.

Sverdrup fortale blant annet om Akvariet sin visjon: Norsk marin fauna er en av våre viktigste næringer, en del av et ømfintlig, globalt økosystem og dypt fascinerende. Samfunnet har alt å tjene på at våre besøkende fra inn- og utland, små og store, forstår at det er nære sammenhenger mellom det man finner under nærmeste brygge og vilkårene for alt liv på jorden.

Å spre kunnskap om norsk marin fauna var i sin tid selve grunnlaget for å etablere Akvariet i Bergen. Det forandrer seg aldri. Når de likevel har mange dyr fra andre deler av verden, er det for å gi opplevelsen av mangfold og sammenheng. De tror at de best oppfyller ambisjonen om å vekke begeistring og interesse for norsk marin fauna ved å tilby opplevelser sammen med dyr som har det godt.

Besøker du Akvariet skal du sitte igjen med en opplevelse for livet, litt klokere og med en sterk trang til å lære mer.

Aslak Sverdrup holder foredrag

Marinehallen i Bergen

Her var det Kikki Kleiven som fortalte om klimasituasjonen i et globalt, nasjonalt og historisk perspektiv. Kikki Kleiven er daglig leder ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Hun har en formidlingsstil som med en kombinasjon av humor, ironi og alvor når frem til tilhørerne på en unik måte.

Kikki Kleiven holder foredrag

Norges Miljøvernforbund

Leder for Norges Miljøvernforbudn, Ruben Oddekalv, startet sitt foredrag med å tømme en sekk med avfall hans organisasjon og frivillige har funnet under en av sine mange strandryddinger.

Mengden og variasjonen gjorde inntrykk på deltakerne som valgte dette teamet. Men det sterkeste inntrykket var det en utstoppet sjøfugl som sto for. Denne sjøfuglen er spesiell fordi den ble funnet død på en strand med et nylontau i og rundt nebbet. Miljøvernforbundet bruker nå denne i sin opplæring av elever (og voksne), og som et konkret eksempel på konsekvensene av forsøplingen av havet.

Oddekalv skapte engasjement og fikk mange gode spørsmål både under og etter sitt foredrag.