Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Medisinsteknisk verksted

Medisinteknisk verksted hos Erik Tanche Nilssen AS

Vi har et eget medisinskteknisk verksted i Skien. Med det kan vi tilby legekontor, legevakt, sykehjem og institusjoner service, reparasjoner og vedlikehold av alle typer medisinske apparater. Vi tilbyr også lovpålagt periodisk kontroll av slikt utstyr inklusive føring av komplett servicehistorikk i våre systemer (hvor hver kunde får tilgang til sitt utstyr via internett). Vårt medisinsktekniske verksted samarbeider tett med fagkonsulentene i vår helseavdeling for å kunne tilby en best mulig service til våre kunder innenfor dette segmentet.

Vår kompetanse

Våre medisinsktekniske ingeniører med DSB samtykke, har lang erfaring fra både sykehus og luftambulansen. De tilfredsstiller alle faglige krav til reparasjon og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr. Vår kompetanse gjør oss i stand til å være en pålitelig servicepartner for våre kunder. Vi har et bredt spekter av kompetanse og erfaring for å kunne håndtere de fleste typer medisinsk teknisk utstyr. Vi har et sterkt fagmiljø, og Norengros har medisinskteknisk verksted i Skien, Stavanger, Bodø, Tromsø og Stokmarknes.

Myndighetene stiller strenge krav til medisinsk utstyr

For å opprettholde funksjon og sikkerhet til medisinsk utstyr skal det etableres en plan for systematisk vedlikehold. I henhold til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr §11, skal vedlikehold være planlagt og systematisertbasert. Dette for at utstyret til enhver tid er sikkert og kan brukes uten fare. Utført vedlikehold, endringer og reparasjoner av medisinsk utstyr skal i tillegg dokumenteres.

Formål

Formålet med vår tjeneste er å tilby kundene våre lovpålagte ettersyn, service og reparasjon, samt periodisk vedlikehold av elektromedisinsk utstyr i alle klasser. Dette for å være sikker på at alle lover og krav knyttet til medisinskteknisk utstyr overholdes.

Våre tjenester

  • Vi tilbyr en rekke tjenester for å hjelpe våre kunder med å opprettholde funksjonalitet og ytelse på utstyret, samt ivareta lover og krav:
  • Avtale om service og vedlikehold av medisinskteknisk utstyr
  • System for registrering, oppfølging og kontroll av utstyr
  • Planlegging og gjennomføring av periodisk vedlikehold i henhold til myndighetens krav
  • Utførelse av akutte service og reparasjoner ved behov
  • Utlån av apparat i reparasjonsperioden

Medisinskteknisk verksted/serviceavdeling

Jørn Einar LundJørn Einar Lund

Jørn Einar Lund

jorn.einar.lund@norengros.no 92285566
Muhammad JimaleMuhammad Jimale

Muhammad Jimale

muhammad.jimale@norengros.no 48007274
Niklas NordfjellmarkNiklas Nordfjellmark

Niklas Nordfjellmark

niklas.nordfjellmark@norengros.no 94310810