Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Menneskerettigheter er også bærekraftMenneskerettigheter er også bærekraft

Menneskerettigheter er også bærekraft

Som bransjeleder hviler det er stort ansvar på Norengros – vi peker retning som en tydelig aktør og setter bærekraft høyt på agendaen i hele verdikjeden. Norengros gjør kundene mer bærekraftige gjennom reduksjon av deres klimaavtrykk, samtidig som vi sikrer sosiale forhold og grunnleggende menneskerettigheter i hele vår leverandørkjede.

Leder til Norengros Bærekraftrapport 2021

Alle i Norengros er stolte av å jobbe i næringslivets beste støtteapparat. Gjennom vår kompetanse, vårt engasjement, produktutvalg og tilhørende tjenester jobber vi hver dag for at kundene våre skal nå sine mål. For når kundene våre lykkes, da lykkes vi!

God lesing! Hilsen Håkon Skjellevik-Heger

Drift- og Bærekraftdirektør i Norengros Leder av bærekraftgruppen i Norengros, medlem av «Inpacs Sustainability Committee» og Inpacs ambassadør for FN mål 8

Menneskerettigheter er også bærekraft - Håkon Skjellevik-Heger - Article image

Næringslivets støtteapparat

Norengros som kjede ble etablert i 1989. Flere av våre grossister har holdt på betydelig lengre enn dette, Norengros NB Engros i Narvik har for eksempel handels­ tradisjoner helt tilbake til 1812.

Felles for alle grossistene som i dag utgjør Norengros er funksjonen som støtteapparat for det lokale næringslivet. Med etableringen av kjeden Norengros ble formålet tydelig­ gjort gjennom slagordet «Næringslivets støtteapparat». Vårt mål er å gjøre våre kunder gode – vi vil være støtteapparatet. Det innebærer at vi skal bruke all vår kunnskap og innsats på å hjelpe deg med å finne de beste produktene og løsningene for din virksomhet. Norengros ønsker å være en støttespiller i alle ledd – det er detaljene som avgjør.

Fordelen Norengros har av 200 aktive selgere som jevnlig besøker kunder er blant annet den unike forståelsen vi får av kundens drift. Vi føler på den samme hverdagspulsen som kunden, og sammen forbedrer vi kundens drift gjennom produkt­ utvikling og løsninger.

Lenge før bærekraft ble et begrep jobbet vi med flere tiltak som for eksempel opti­malisering av innkjøpsrutiner hos kunder for å få ned antall leveranser, og innfasing av produkter mer tilpasset kundens drift og behov som ofte førte til redusert forbruk av plast, kjemikalier og emballasje. Nettopp fordi det er det er støtteapparat gjør, å bidra til at kunden lykkes hver eneste dag.

Bærekraft i fokus

Norengros var tidlig ute med å sette bærekraft i fokus. Fokuset på miljøvennlig sortiment har vi hatt med oss helt fra kjedeetableringen for over 30 år siden, Etisk Handel Norge har vi samarbeidet med i over 12 år, og både ISO-sertifiseringer og miljøfyrtårn-sertifikater har vært en del av vår identitet i en årrekke.

Etisk Handel Norge

Etisk Handel Norge er en medlems­organisasjon og Norges største nett­verk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Norengros rapporterer årlig åpent om vårt arbeid med etisk handel.

I 2018 satte vi det i system og etablerte en bærekraftgruppe som skulle sørge for at Norengros tok markedets sterkeste posisjon på bærekraft. I dette lå det å øke kompetanse rundt begrepet bærekraft. Raskt oppdaget vi at Norengros som kjede allerede gjorde mye bra. Initiativ og forbedringer i egen drift og i kundeløsninger som reduserte utslipp av klimagasser var i mange tilfeller allerede gjennomført uten at begrepet «bærekraft» nødvendigvis var i fokus. I perioden etter 2018 har Norengros forsterket posisjonen innen bærekraft, og jobber desto mer aktivt på flere fronter. Produkter og løsninger som hjelper kunden å nå sine bærekraftsmål er en naturlig del av interaksjonen vi har med kundene. Grossistene våre er stadig i fokus rundt om i landet grunnet satsing på bærekraftig bygg, el­transport, eller andre initiativ og kundeløsninger.

Norengros er Norges største leverandør av forbruksmateriell, og gjennom dette kommer vi tett innpå mange kunder i Norges land. Flere av våre kunder er langt fremme i sin egen bærekraftreise, og det oppleves som en stor motivasjon for alle i Norengros når vi inviteres inn for å til å jobbe tettere med kundens bærekraftressurser for å bidra til at kunden oppnår sine bærekraftsmål.

Menneskerettigheter er også bærekraft

Modellen Norengros og flere andre bruker på bærekraft legger tre dimensjoner til grunn, disse er klima og miljø, økonomi, og sosiale forhold. Det er når et tiltak, initiativ, produkt eller løsning treffer alle tre dimensjonene samtidig at noe er bærekraftig.

Den røde siden av bærekraft – den sosiale dimensjonen – får mer og mer fokus nå som den grønne siden – klima og miljø – ettertrykkelig har festet seg. Det er vi i Norengros glade for.

De siste årene har klima og miljø vært veldig i fokus, noe vi så spesielt i 2021. Stortingsmeldingen «Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030» ble lagt frem i juni, Plastdirektivet trådde i kraft i juli, klimatoppmøtet i Glasgow ble gjennomført i november 2021, og EUs taksonomi ble grundig diskutert i flere webinarer for å nevne noe.

Men 2021 var også året hvor åpenhetsloven ble kunngjort med ikrafttredelse juli 2022. Slik plasthvalen, som strandet på Sotra i 2017, ble et felles referansepunkt og symbol mot forsøpling og spesielt plast i havet, så er kollapsen i tekstilfabrikken «Rana Plaza» tilbake i 2013 hvor 1138 mennesker omkom og over 2500 ble skadet på mange måter symbolet som utløste arbeidet som har ført opp til åpenhetsloven. Sikkerheten, lovgivningen og rettighetene til arbeiderne var ikke til stede.

Forpliktes til åpenhet

Med åpenhetsloven forpliktes bedrifter til å ha innsikt og hele tiden følge opp egen verdikjede for å ivareta det sosiale aspektet. Etisk Handel Norge, hvor Norengros har vært medlem siden 2010, ­definerer aktsomhets­vurdering som «en risikobasert tilnærming for å ­respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i egen ­virksomhet og i hele verdikjeden». Med åpenhetsloven forpliktes bedrifter til å være transparente gjennom årlig ­publisering av sitt aktsomhetsarbeid.

Åpenhetsloven støtter i hele sitt virke oppunder den sosiale delen av bærekraft som nå har fått sitt påkrevde og nødvendige fokus og lovgivning, og understreker med all tydelighet at menneskerettigheter også er bærekraft.

OECD-modellen tar for seg prosessen for aktsomhetsvurderinger. Norengros` arbeidsmetodikk med etisk handel tar utgangspunkt i OECD-modellen som gir en systematisk og praktisk tilnærming.

OECD-modellen

Norengros som premissgiver bakover i verdikjeden

Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og åpenhets­loven er godt forankret i vår ledelse og vårt styre. Som mangeårig medlem av Etisk Handel Norge er OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger en innarbeidet metodikk på hvordan vi jobber i vår leverandørkjede.

Norengros posisjon i verdikjeden gir oss en unik mulighet til å koble aktører i vår felles verdikjede sammen for å oppnå felles mål i samsvar med åpenhets­loven og felles verdier om en ansvarlig verdikjede.

Som ambassadør for FNs bærekraftmål 8.8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» i den internasjonale salgs- og innkjøpsorganisasjonen Inpacs sprer jeg Norengros verdisyn og tydelige standpunkt innenfor ansvarlig verdikjede og bærekraft innad i en organisasjon som nå er i 50 land.

Norengros jobber i egen verdikjede aktivt med kartleggingsverktøy som Factlines, hvor vi gjennom aktiv leverandøroppfølging kartlegger ikke bare vår egen leverandørkjede men også våre leverandørers verdikjeder. Norengros jobber med fagforeninger hos våre produsenter for å sikre bedre rettigheter, og har gjennom 2021 hatt et spesielt fokus på levelønn og på uigurenes rettigheter.

Factlines

Factlines er en uavhengig, norskeid løsningsleverandør som gir råd og støtter virksomheter med kvalitetsikring og samfunnsansvar i leverandørkjeden. De gjennom­ fører leverandørkartlegging og leverer rapporter og risikoanalyser som gir oversikt og grunnlag for videre forbedringsarbeid. Noren­gros bruker Factlines til å samle inn og få oppdatert informasjon om leverandørkjeden.

Factlines systemverktøy innen CSR er vurdert tilfredsstillende opp mot krav gjengitt i Lov om offentlige Anskaffelser § 5. (ref. Advokatfirma Hjort, 2017)

Sirkulærøkonomi gir verdiskapning

Gjennom 2021 og videre inn i 2022 har ­grossistene i Norengros styrket satsingen på den sirkulære ­øko­­nomien med mål om at ressurser forblir i kretsløpet lengst mulig.

Gjennom strategiske oppkjøp av selskaper innen både service og salg av maskiner og salg av brukte møbler viser Norengros vei og tenker innovativt rundt vår egen plass i verdikjeden. Kjeden jakter stadig på nye smarte løsninger som skal kommer våre kunder til gode, og våre selgere rådgir slik at kundene våre tar vare på og bruker produkter riktig for lengre varighet.

Alle i Norengros er stolte av å jobbe i næringslivets beste støtteapparat. Gjennom vår kompetanse, vårt engasjement, produktutvalg og tilhørende tjenester jobber vi hver dag for at kundene våre skal nå sine mål. For når kundene våre lykkes, da lykkes vi!

God lesing! Hilsen Håkon Skjellevik-Heger