Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
FN's bærekraftsmålFN's bærekraftsmål

Norengros' bærekraftsstrategi

Norengros skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår påvirkning på miljø og samfunn. Disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og atferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

Organisering av bærekrafts­arbeidet i Norengros

Drift- og bærekraftsdirektøren (COO) har det overordnede ansvaret for bærekraft i kjeden, mens det operative arbeidet drives av kjedens bærekraftgruppe. I tillegg er det etablert en arbeidsgruppe dedikert til gjennomføringen og forankringen av klimaplanen. Innkjøpsavdelingen sikrer aktsomhetsvurderinger på sentrale leverandører.

FNs bærekraftsmål

Bærekraftstrategien vår bygger på FNs bærekraftsmål. I Norengros har vi spesielt fokus på disse fire FN-målene:

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Norengros jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder, blant annet gjennom samarbeidet med Etisk handel Norge. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid og dialog med leverandørene og samarbeidspartnerne våre.

FNs bærekraftsmål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Norengros vil oppfordre leverandørene våre til å innrette egne bærekraftsmål og -krav for sin virksomhet. Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.

FNs bærekraftsmål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

13: Stoppe klimaendringene

Klimaendringer er en av menneskehetens største utfordringer. Begrepet klimanøytralitet har vi gått vekk ifra, og scope 3 har blitt et betydelig fokusområde. Norengros skal ta sin del av ansvaret og har både en mulighet og et ansvar til å påvirke kunder og leverandører til å gjøre nødvendige endringer for mer klimavennlig forbruk og produksjon. Vi skal ha en oppdatert og tydelig klimaplan med mål og tiltak.

FNs bærekraftsmål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

17: Samarbeid for å nå målene

Samarbeid er viktig for at vi skal kunne lykkes med bærekraftsarbeidet vårt og omstillingene som følger med det. Vi ønsker å utvikle oss i tråd med markedet og er åpne for nye samarbeidspartene både innenfor egen verdikjede og i andre nettverk. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs nye og sterke partnerskap. Ingen blir god alene!

FNs bærekraftsmål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Norengros’ 5 fokusområder

For å nå målene jobber vi med fem overordnede områder:

1. Strategi og lederskap

Det er viktig med en god forankring i ledelsen og at hele kjeden følger opp vår felles satsning på bærekraft. Bærekraft innebærer endring i alle ledd av arbeidsprosessen, og øverste ledelse må legge til rette for ny læring. Vi skal ha en tydelig, ambisiøs og kommuniserbar strategi for bærekraft som setter retning og er en ledestjerne for fremtidige avgjørelser i Norengros-kjeden.

Illustrasjon av lyspære med blader

2. Internt DNA

Begrepet bærekraft skal være forankret i organisasjonen. «Bærekraftsskolen» skal brukes som et internt ressurssenter. Dette målet handler blant annet om å øke kompetansen blant ansatte.

Illustrasjon avblader med fugl som svever over åpen hånd

3. Posisjonering

Norengros skal ta markedets sterkeste posisjon på bærekraft. Målet vårt er å gjøre det så enkelt som mulig for kunden å velge de mest miljøvennlige alternativene – uansett behov, utfordring eller bransje. Vi har signert Grønnvaskingsplakaten som forplikter oss å dokumentere alle «grønne» påstander i vår markedskommunikasjon.

Illustrasjon avblader med fugl som svever over åpen hånd

5. Egen drift

Vi skal jobbe systematisk med å redusere belastningen vår på miljøet og være bevisst vårt miljøansvar. Norengros skal føre klimaregnskap for restutslipp.

Illustrasjon avblader med fugl som svever over åpen hånd