Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Norengros sjåfør som leverer en pakkeNorengros sjåfør som leverer en pakke

Norengros er klimanøytrale

Visste du at Norengros har vært en klimanøytral bedrift siden 2019? De siste årene har Norengros redusert utslipp, økt gjenvinningsgraden, gått over til grønn energi, investert i elektriske kjøretøy og solenergi, og satt egen leverandørkjede under lupen. Vi går foran som markedets fremste på bærekraft!

Norengros har over flere år gjort større klimapositive tiltak. Da Norengros opprettet en egen prosjektgruppe med ansvar for miljø og bærekraft i 2018 som skulle videreforedle det ekte og gode engasjementet som allerede var i kjeden, var et av hovedmålene å bli klimanøytrale allerede i løpet av 2019.

– Det var viktig for oss å få et enda tydeligere og systematisk fokus på bærekraft i organisasjonen – det måtte forsterkes som en del av DNA-et vårt og være et utgangspunkt for alle valg vi foretok oss, sier Håkon Skjellevik-Heger, Drift- og Prosjektdirektør i Norengros, og leder av bærekraftgruppen i Norengros.

Det er mange ulike tiltak som har bidratt til at vi har blitt klimanøytrale, og en helt sentral del er alle de gode lokale initiativene», sier Håkon.

Norengros har de siste årene blant annet byttet ut eldre bygg med nye fullsortimentslagre og butikker med lavere energiforbruk, og implementert topp moderne resirkuleringssystemer. I tillegg har det kommet på plass en felles strømavtale med opprinnelsesgaranti, som sørger for at alle Norengros-bygg driftes med grønn energi fra Hafslund.

Bærekraftarbeidet fortsetter videre

Miljøsatsingen har allerede utgjort en stor forskjell i Norengros’ samlede klimaregnskap. Samtidig presiserer Håkon at arbeidet langt ifra er ferdig.

– Vi har oppnådd mye, men det er samtidig viktig at vi fortsetter å forbedre oss og iverksette nye tiltak i hele leverandørkjeden. Det overordnede målet vårt er å redusere miljøpåvirkningen så mye som mulig, og da må vi hele tiden heve taket for hva som er mulig å få til. Vi er enkelt og greit nødt til å bli en bedre versjon av oss selv for hvert år som går.

Fordi vi er medlem av den internasjonale innkjøps- og salgsorganisasjonen INPACS, har vi fått innført Sustainability School som et læringsopplegg alle medlemsbedriftene kan dra nytte av – enten de holder til i Europa, USA, Midtøsten eller Asia.»

Norengros fører regnskap for restutslipp og handler sertifiserte EU-kvoter som del av EUs system for klimakvoter. Dette gjør vi for å bidra til at Norge når sine forpliktelser i Parisavtalen. Og da resultatene av innsatsen og investeringene endelig ble presentert, kunne Håkon slå fast at det hårete målet fra 2018 var nådd – nemlig at Norengros fra og med regnskapsåret 2019 er en klimanøytral bedrift! 

Drifter bygg og varebiler med egenprodusert strøm på Forus

Målet om å bli klimanøytral er første milepæl på veien til å ta markedets sterkeste posisjon på bærekraft og miljø. Og det er tydelig at innsatsen så langt har skapt entusiasme blant medarbeidere og de lokale grossistene.

– Det er mange ulike tiltak som har bidratt til at vi har blitt klimanøytrale, og en helt sentral del er alle de gode lokale initiativene, sier Håkon.

En av de som virkelig har gjort en innsats, er Norengros Kjosavik. Sommeren 2019 monterte de 936 solcellepaneler på lagertaket sitt på Forus. Til sammen produserer disse rundt 182 000 kWh i året, eller rundt 30 prosent av selskapets behov, noe som gjør Norengros Kjosaviks solcelleanlegg til et av de største i hele regionen. Våren 2021 har Norengros Kjosavik gjort enda en betydelig investering, som skal bidra til bedre miljø i lokalområdet: Rogalands aller første helelektriske lastebil som frakter forbruksvarer. Med solcellepanelene på taket kan de i stor grad lade lastebilen og varebilene med egenprodusert strøm.

Helelektrisk lastebil
SolcellepanelSolcellepanel

Kuttet flyreiser og begynte med videokonferanser allerede for 15 år siden

Ettersom Norengros er til stede lokalt over hele Norge, er behovet for møter med mennesker fra ulike deler av landet en daglig utfordring. For å løse dette har Norengros i snart 15 år benyttet seg av digitale verktøy og videokonferanser, forteller Håkon.

– Vi reiser ikke mer enn det som er nødvendig, og vi var veldig tidlig ute med å kutte i flyreisene blant de ansatte. Vi så at det ble en altfor stor belastning, og at det ikke var hensiktsmessig – verken for de ansatte eller for miljøet.

Norengros-initiativ ble utgangspunkt for internasjonal bærekraftsatsing

I forbindelse med innsatsen for å bli klimanøytrale etablerte Norengros også Bærekraftskolen – et ressurssenter der all informasjon om Norengros’ arbeid innenfor bærekraft, miljø og etisk handel samles, slik at alle ansatte kan lære mer om tiltakene. Det er noe som har fått oppmerksomhet også utenfor landets grenser.

– Fordi vi er medlem av den internasjonale innkjøps- og salgsorganisasjonen INPACS, har vi fått innført Sustainability School som et læringsopplegg alle medlemsbedriftene kan dra nytte av – enten de holder til i Europa, USA, Midtøsten eller Asia. Det er utrolig inspirerende å kunne være med å bidra positivt på den måten, sier Håkon.

Vil fortsette å oppmuntre kundene til å ta mer bærekraftige valg

Norengros har som mål om å kunne påvirke også her hjemme. Så i tillegg til å redusere utslipp fra egen virksomhet jobbes det aktivt med å få kunder til å ta mer klimavennlige valg i hverdagen og å forsøke å påvirke valgene som tas i hele leverandørkjeden.

– I nettbutikken vår har vi blant annet gjort det enkelt for kundene våre å ta miljøvennlige produktvalg, og vi hjelper alle med å planlegge innkjøp. På den måten samler vi leveranser og forhindrer unødvendig kjøring til og fra kundenes lagre, avslutter Håkon.

Vil du vite mer om hvordan bedriften din kan bli mer bærekraftig og ta flere miljøvennlige valg? Ta kontakt i dag, så finner vi sammen fram til den beste løsningen på akkurat dine utfordringer.