Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Pensel maler grønt

Norengros har signert grønnvaskingsplakaten

Norengros har signert grønnvaskingsplakaten. Med dette er vi tydelige på at bærekraft og miljørettet arbeid er viktig for Norengros. Norengros lever av å selge produkter som påvirker miljøet, derfor er det ekstra viktig at vi gjør det vi kan for å kontinuerlig jakte miljøvennlige alternativer og drive så miljøvennlig som mulig.

Hva er grønnvasking?

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur, dyr og mennesker. Bærekraft og samfunnsansvar er kompliserte områder der det er vanskelig å navigere og lett å trå feil. Denne plakaten skal være en rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Signerende bedrifter samles flere ganger i året for å diskutere tiltak mot grønnvasking i egne bedrifter.

Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Samfunnsbyggere spør hva de kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten.

Basert på dette er det viktig for oss i Norengros å fortelle historiene om hva vi faktisk gjør for å bidra, enten det handler om produkter, løsninger eller hva vi gjør med egen drift. Vår markedsføring skal handle om konkrete eksempler, enten det er solcellepaneler på bygg, el-lastebiler eller miljøbesparende tiltak hos kunder.