Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Miljø og bærekraftMiljø og bærekraft

Norengros' og FNs bærekraftsmål

Norengros skal ta markedets sterkeste posisjon på bærekraft. For å oppnå dette har vi valgt ut noen av FNs bærekraftsmål som et utgangspunkt for å arbeide videre med våre egne mål og handlingsplaner.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og nesten ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom spørreundersøkelsen My World. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Hva er bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. For å sikre bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder:

  • Klima og miljø
  • Økonomi
  • Sosiale forhold

Sammenhengen mellom disse dimensjonene avgjør om noe er bærekraftig.

Vår strategi

Norengros skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet ellers. Disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og atferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

I 2018 etablerte vi en bærekraftsgruppe. Bærekraftsgruppen består av dedikerte ledere og ansatte på tvers av kjeden. Gruppen jobber tett med ledergruppen i Norengros og bidrar til å sette kursen for Norengros’ bærekraftarbeid.

Norengros har et klart mål om å ha markedets sterkeste posisjon på bærekraft. For å oppnå dette har vi valgt ut noen av FNs bærekraftsmål som vi ønsker å vektlegge. Norengros har et overordnet mål om å bidra bærekraftig med fokus på FNs bærekraftsmål nr. 8, 12, 13 og 17. Disse bærekraftsmålene vil være Norengros’ veivisere. I tillegg til fire hovedmål er det naturlig for oss å fortsette å bidra til flere av de andre bærekraftsmålene.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Sammenhengen mellom dimensjonene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold avgjør om noe er bærekraftig.

Bærekraft

Vår strategi

Norengros skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet ellers. Disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og atferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

I 2018 etablerte vi en bærekraftsgruppe. Bærekraftsgruppen består av dedikerte ledere og ansatte på tvers av kjeden. Gruppen jobber tett med ledergruppen i Norengros og bidrar til å sette kursen for Norengros’ bærekraftarbeid.

Norengros har et klart mål om å ha markedets sterkeste posisjon på bærekraft. For å oppnå dette har vi valgt ut noen av FNs bærekraftsmål som vi ønsker å vektlegge. Norengros har et overordnet mål om å bidra bærekraftig med fokus på FNs bærekraftsmål nr. 8, 12, 13 og 17. Disse bærekraftsmålene vil være Norengros’ veivisere. I tillegg til fire hovedmål er det naturlig for oss å fortsette å bidra til flere av de andre bærekraftsmålene.

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Norengros jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder, blant annet gjennom samarbeidet med Etisk Handel Norge. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Norengros' og FNs bærekraftsmål - Anstendig arbeid og økonomisk vekst - article image

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Norengros vil stimulere våre leverandører til å miljøtilpasse egen virksomhet og produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.

Norengros' og FNs bærekraftsmål - Ansvarlig forbruk og produksjon - article image

13: Stoppe klimaendringene

Klimaendringer er en av menneskehetens største utfordringer. Begrepet klima­nøytralitet er kontroversielt og scope 3 har blitt et betydelig fokusområde. Norengros skal ta sin del av ansvaret og har både en mulighet og et ansvar til å påvirke kunder og leverandører til å gjøre de nødvendige endringer til mer klimavennlig forbruk og produksjon. Norengros skal ha en oppdatert og tydelig klimaplan med mål og tiltak.

Norengros' og FNs bærekraftsmål - Stoppe klimaendringene - article image

17: Samarbeid for å nå målene

Ingen blir god alene – for å lykkes med vårt bærekraftsarbeid og omstillingen det betyr for virksomheten vår er samarbeid et viktig suksesskriterium. Vi ønsker å utvikle oss i tråd med markedet og er åpne for nye samarbeids­partene både innenfor egen verdikjede og i andre nettverk. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap.

Norengros' og FNs bærekraftsmål - Samarbeid for å nå målene - article image