Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Illustrasjon av Norengros' verdikjedeIllustrasjon av Norengros' verdikjede

Norengros’ verdikjede

Innkjøp og salg av varer og tjenester er Norengros’ hovedaktivitet. Dette involverer et stort antall leverandører og kunder. Verdikjeden er kompleks med mange involverte aktører i hver transaksjon.

Det er viktig å danne deg et bilde av egen aktivitet for å vite hvordan vi påvirker omgivelsene med hensyn til miljø, økonomi og sosiale aspekter, både før og etter varene har gått gjennom systemet vårt.

Illustrasjon av Norengros' verdikjede

Tre hovedgrupper

Aktivitetene deles inn i tre hovedgrupper:

  • Oppstrømsaktiviteter
  • Egne aktiviteter
  • Nedstrømsaktiviteter

Våre aktiviteter påvirker markedet vi er en del av, det påvirker menneskene som er involvert i tillegg til miljø og klima både lokalt og globalt.

Illustrasjon av hvordan de tre hovedgruppene i Norengros verdikjede henger sammen

Oppstrømsaktiviteter

Oppstrømsaktiviteter omfatter alt som foregår før varen kommer frem til oss. Her omfattes utvinning av råmaterialer, produksjon av produkter, transport mellom de ulike leddene og tjenester vi benytter oss av.

Egne aktiviteter

Egne aktiviteter er alt det vi selv foretar oss. Her inngår transporten av varer fra oss til kunder, drift av butikker, lager og andre bygg, tjenestene vi tilbyr og våre egne produksjonsprosesser. Dette er den delen av verdikjeden vi lettest kan ha kontroll på, da det foregår hos oss selv.

Nedstrømsaktiviteter

Nedstrømsaktiviteter er de aktivitetene som foregår etter vi har levert varer eller tjenester til kundene våre. Produkter påvirker på ulikt vis i bruksfase og som avfall, og er derfor en viktig del av verdikjeden vår.