Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Avfallshåndteringløsning på Gardermoen LufthavnAvfallshåndteringløsning på Gardermoen Lufthavn

Nye retningslinjer for avfallshåndtering for bedrifter

1. januar 2023 tredde nye regler for avfallshåndtering i kraft. For norske bedrifter har sortering av avfall i utgangspunktet vært frivillig, men nå er det strengere regler som gjelder.

De nye forskriftene gjelder for både private og offentlige virksomheter og institusjoner, som nå må sørge for en mer grundig kildesortering. Mat-, park- og hageavfall samt plastavfall skal sorteres og leveres til gjenvinning. Dette gjelder også dagligvarebutikkene, som nå må avemballere matavfall i butikken før det sorteres og kastes.

Alle kan bidra i sirkulærøkonomien

Et av de avgjørende leddene i en sirkulær økonomi er avfallshåndtering. Gode systemer for sortering av avfall gjør det mulig å materialgjenvinne mest mulig av varene vi forbruker. Med innføring av den nye forskriften for sortering av plast-, mat- og hageavfall fra 01. januar 2023 er dette mer aktuelt enn noen gang. Vi hjelper deg med å sette avfallshåndteringen i system, og holder deg oppdatert på relevante lovkrav.

– God kildesortering er viktig for å ta vare på jordas ressurser og er noe hver enkelt bedrift faktisk kan bidra med i sirkulærøkonomien, sier Tor Mario Auran, Miljø- og bærekraftansvarlig hos Norengros K.J. Brusdal AS i Bergen. Hans rolle i Norengros’ sentrale bærekraftsgruppe og bakgrunn fra BIR Bedrift AS og avfallsbransjen, har gitt ham bred kompetanse på emnet.

Vi gir kundene rådgivning om brukervennlige kildesorteringsløsninger som fører til økt materialgjenvinning og bidrar til å sikre at avfallets verdi som råvare ivaretas fra kontor til avfallsaktør.

De nye kravene skal sikre at alle kildesorterer og materialgjenvinner mer av avfallet som produseres:

– Avfallsbransjen er veldig praktisk. Her ser man umiddelbart hvordan god eller dårlig kildesortering påvirker mulighetene for materialgjenvinning, sier Tor Mario.

Bærekraft i alle ledd

Norengros har lenge engasjert seg i miljø og bærekraft i alle ledd, fra produksjon til ferdig produkt og videre til avfallshåndtering og gjenbruk. Tor Mario forteller at de har fokus på langt mer enn bare utstyret og produktene de selger:

– Vi gir kundene rådgivning om brukervennlige kildesorteringsløsninger som fører til økt materialgjenvinning og bidrar til å sikre at avfallets verdi som råvare ivaretas fra kontor til avfallsaktør. I tillegg til brukervennlige sorteringsløsninger, må man også samarbeide med for eksempel drifts- og renholdsavdelingen samt den lokale avfallsaktøren.

Foto: Røros Produkter

Avfallshåndtering på Gardemoen LufthavnAvfallshåndtering på Gardemoen Lufthavn

Gjennomtenkte løsninger som tilpasses kundens behov

Det er store forskjeller i behov for kildesorteringsutstyr, blant annet avhengig av hvor det skal plasseres.

Norengros tilpasser derfor både utforming og løsninger til hver enkelt kunde. Nylig leverte de kildesorteringsutstyr fra merket Cube Design til den splitter nye Fløibanen i Bergen. Fløibanen AS hadde behov for å bedre kapasiteten for kildesortering og henvendte seg til Norengros for hjelp med dette. Samtidig benyttet de muligheten til å øke kapasiteten på avfallsbeholderne, samt å la de nye beholderne få et fresht design som står i stil med de nye vognene.

– Utstyret må være enkelt å håndtere for de som skal utføre tømming og renhold. Det er også en fordel med god merking av hver enkelt beholder slik at det ikke er noen tvil om hva som skal kastes hvor. Dette betyr at utstyret også bør være egnet for merking.

Vi har løsninger som passer både små og store bedrifter. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for en hyggelig og uforpliktende prat

Tor Mario er ikke i tvil om at det nytter å tenke mer på gjenbruk og gjenvinning og ønsker de nye retningslinjene for avfallshåndtering velkommen:

– Jo mer vi kan materialgjenvinne eller bruke på nytt, desto mindre råmaterialer trenger vi å utvinne fra jorda.

Kan hjelpe alle type bedrifter

Lurer du på hvordan vi i Norengros kan hjelpe deg og din bedrift til å imøtekomme de nye kravene for kildesortering? Ønsker du råd om hva du kan gjøre for å forbedre avfallshåndteringen? Vi har løsninger som passer både små og store bedrifter. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for en hyggelig og uforpliktende prat!

Under har våre fagspesialister satt sammen løsninger for kildesorteringsutstyr tilpasset bedrifter i ulike størrelser. God merking er viktig – husk etiketter for å merke hvilken type avfall avfallsbeholderen skal benyttes til.