Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Bord i barnehage med pyntBord i barnehage med pynt

Oppfyller din barnehage kravene til førstehjelpsutstyr?

Norengros hjelper deg gjerne med å foreta en nødvendig risikoanalyse, slik at din barnehage oppfyller de krav som stilles i lovverket og ikke minst sikrer barna og egne ansattes liv og helse.

Førstehjelpsutstyr må alltid være på plass og komplett til enhver tid. Man må med regelmessige intervaller sørge for å kontrollere og supplere førstehjelpsutstyret i virksomheten. På den måten får både du og dine medarbeidere trygghet for at det holder en høy og jevn standard. 

Oppfyller din barnehage kravene?

«Barnehager og skoler skal ha førstehjelpsutstyr og annet sikkerhetsutstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Utstyret skal være forsvarlig oghensiktsmessig plassert.

Førstehjelpsutstyret skal være tilpasset aktivitetene i barnehagen og skolen, og må være tilgjengelig til enhver tid, også på utflukter. Tilstrekkelig mengdeførstehjelpsutstyr må ses i forhold til størrelsen og utformingen av lokalene, og antall barn og elever. Førstehjelpsutstyret må være komplett, og må kontrolleres, også holdbarhetsdato.»

Kilde: Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 14

For å sikre en trygg barnehage og et forsvarlig arbeidsmiljø, skal arbeidsgiver sørge for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig, og sørge for at opplæring i bruken av førstehjelpsutstyret.I Arbeidsmiljøloven §4-4 er det presisert at førstehjelpsutstyr skal være plassert lett tilgjengelig, tilpasset arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold. Ansvaret ligger hos arbeidsgiver.

  • Hva er nødvendig i din barnehage?
  • Hva er tilgjengelig og hvor oppdatert er førstehjelpsutstyret i dag?

Sikre barnehagen og de ansatte mot uforutsette skader eller sykdommer med førstehjelpsutstyr fra Norengros! Vi har alt du trenger av førstehjelpsutstyr.

Her har vi plukket ut et lite utvalg

Plaster og bandasjer

Det anbefales og ha ulike typer plaster og bandasjer tilgjengelig. Dette for å dekke skader på de ansatte i forbindelse med for eksempelsakser, skarpe kniver, lamineringsutstyr ol. Men også for barna som kan få mindre kutt og sår.

Førstehjelpspakker

Barn som leker ute i barnehagen eller er på tur har gjerne uhell og skader seg. Det være seg kutt, skrubbsår eller brannskader fra bål.

Vi anbefaler å ha med førstehjelpsutstyr som dekker dette skadeomfanget.

Øyeskyll

Det anbefales også å ha øyeskylle tilgjengelig for skader som kan oppstå i forbindelse med rengjøring på kjøkken, bad/wc.

Cederrothøyedusj er bufret og har nøytraliserende effekt på alkalier og syrer. Det gir deg større sjanse for å redde synet enn ved bruk av kranvann eller saltvannsløsninger.