Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Kjededirektør Hanne Vedeler og Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen signererer tilslutningserklæring til Plastpartnerskapsavtalen.Kjededirektør Hanne Vedeler og Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen signererer tilslutningserklæring til Plastpartnerskapsavtalen.

Plastpartnerskapsavtalen

Norengros har en rekke offentlige anbud, og er medlem i ulike organisasjoner som gir arenaer for politisk engasjement og påvirkning. Kjededirektør Hanne Vedeler var i april 2024 hos Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen for å signere tilslutningserklæring til Plastpartnerskapsavtalen.

Klima- og miljødepartementet og NHO, Emballasjeforeningen, Handel og Kontor, Grønt Punkt og Virke m.fl, har fremforhandlet et partnerskap om forbruksreduksjon av engangsprodukter av plast.

Bakgrunnen for partnerskapet er en erkjennelse av at plast er nyttig i bruk, blant annet fordi stoffet er lett, formbart og holdbart og bidrar til mattrygghet og redusert matsvinn. Plastforsøpling og plastforurensning er også et av vår tids raskest økende globale miljøproblemer. Det er derfor nødvendig å redusere forbruket av engangsartikler av plast. Partnerskapet tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og Norges forpliktelser etter EUs direktiv om plastprodukter.

Formålet med plastpartnerskapet er å samarbeide om å oppnå en ambisiøs og vedvarende reduksjon i forbruk av engangs matbeholdere for hurtigmat eller ta-med-mat og drikkebegre med lokk, som er laget helt eller delvis av plast. Det er satt en målsetting om å redusere forbruket med 50 prosent av disse produktene.