Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Brann i bygningBrann i bygning

Redningslaken – en effektiv løsning for rask evakuering

Brannsikkerhet i omsorgsinstitusjoner blir stadig viktigere, og redningslaken har vist seg som en løsning for å raskere evakuere pasienter i nødsituasjoner. Oppdag hvordan disse innovative lakenene har endret evakueringsprosessen og økt sikkerheten for både beboere og personale.

Tibro, Sverige, 26. januar 2018. En liten by, en vinternatt og en eldreomsorgsinstitusjon. Dette er den typen miljø vi assosierer med ro og trygghet, men like før klokken 02:00 om natten går brannalarmen. Innen noen minutter kan nattpersonalet på Allégårdens eldreomsorgsinstitusjon konstatere at det brenner kraftig i et rom nær hovedinngangen. De forbereder seg på å slokke, men brannens omfang og den omfattende spredningen av røyk tvinger dem snart til å evakuere bygningen.

Dette scenariet er altfor vanlig på omsorgsinstitusjoner og sykehus over hele verden. Brannen truer ikke bare bygningen, men fremfor alt menneskeliv. Rask og effektiv evakuering er avgjørende for å redde beboerne og personalet. Men hvordan kan man effektivisere evakueringen og minimere risikoen?

En løsning som har vist seg å være et virkelig gjennombrudd, er bruken av redningslaken. Göran Nordin, administrerende direktør for Järven, har i løpet av sine år i bransjen vært vitne til den positive effekten av redningslaken på sykehus og omsorgsinstitusjoner. Ved å erstatte tradisjonelle bårer med redningslaken kan evakueringen gjennomføres betydelig raskere og med færre ressurser. Redningslaken plasseres under den vanlige madrassen og er utstyrt med håndtak og festestropper, og gjør det enkelt og mindre fysisk krevende å evakuere en sengeliggende pasient.

Et tydelig eksempel kommer fra en omfattende evakueringsøvelse i Krefeld, Tyskland, i 1998. En sykehusbygning med 1 200 senger ble fylt med statister for å teste ulike evakueringsmetoder. Resultatet var tydelig - når man brukte redningslaken, ble evakueringsprosessen halvert i tid, og behovet for innsatspersonell ble redusert med 75 prosent.

Mange lever i troen på at det aldri vil begynne å brenne på deres omsorgsinstitusjon med de rutinene de har, men man glemmer at 75% av alle branner på omsorgsinstitusjoner er påsatt
Evakuering ned trapp med evakueringslakenEvakuering ned trapp med evakueringslaken

Dette ble en øyeåpner for mange sykehus og omsorgsinstitusjoner, ikke bare i Tyskland, men over hele verden. Et grunnleggende krav er at redningslakenene har utmerket glideevne både på tørt og vått gulv. At trekkraften i håndtakene oppfyller kravene i den eneste standarden som finnes for redningslaken (SS 876 00 39), og at de er lette å legge ut og rengjøre.

– Mange lever i troen på at det aldri vil begynne å brenne på deres omsorgsinstitusjon med de rutinene de har, men man glemmer at 75% av alle branner på omsorgsinstitusjoner er påsatt, påpeker Göran Nordin.

– En brann om natten med lav bemanning på institusjonen krever at helsepersonellet kan starte evakueringen allerede før brannvesenet er på plass. Også for brannvesenet er det en ekstra trygghet å vite at institusjonen er utstyrt med evakueringslaken, da det raskere gjør det lettere å evakuere. Det bidrar også til å begrense brannens spredning, da brannvesenet raskere kan fokusere på slokking, noe som kan spare betydelige summer i begrenset skadeomfang, avslutter Göran Nordin.

ToFu i bruk hos Stokmarknes legekontor

Vil du lese flere artikler?

Her har vi samlet alle artikler til legekontor og sykehus – god lesing!