Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Personer i fabrikk ser på aluminiumPersoner i fabrikk ser på aluminium

Ressurser og sirkulær økonomi

Innenfor tema ressurser og sirkulær økonomi er det flere vesentlige områder for Norengros.

Ressursbruk er ett av disse områdene og er en utfordring både når det gjelder råvarer som brukes i produksjon av varer Norengros selger, men også relatert til materialbruk i emballasjen til disse produktene. Ett annet viktig tema er Solgte varer og tjenester.

Forretningsmodeller som baserer seg på utvinning, produksjon, transport, engangsbruk og avfall vil bli satt under stadig større press, med økende lovkrav fremover. Undertema relaterer til produktene Norengros selger og deres holdbarhet, mulighet for reperasjon og materialgjenvinning. Det vil sannsynligvis komme økte forventninger til modeller som bygger på mer langsiktig bruk og produkter av høyere kvalitet som er laget av gjenvunnet ressurser.

Det ligger forventninger til at produkter kan repareres i løpet av levetiden og kan gjenvinnes ved endt levetid. Avfall som tema er også vesentlig for Norengros, men fordi avfall ikke utgjør en nevneverdig risiko havner tema under våre terskelverdier.

Påvirkningsvesentlighet

Negativ påvirkning

  • Stor ressursbruk (f.eks. jomfruelig plast/papir) i utvinning/produksjon av råmaterialer og produksjon av varer Norengros kjøper inn samt i utbygging av nye bygg og lager.

Positiv påvirkning

  • Kompetanseheving hos blant annet kunder om produkter som bidrar til lavere ressursbruk samt vedlikehold av produkter som bidrar til mindre etterspørsel.

Finansiell vesentlighet

Risiko

  • Nye lovkrav som gjør det forbudt å bruke visse typer råvarer.
    Lavere omsetning av produkter ved overgang til sirkulære løsninger / miljøvennlige produkter.

Mulighet

  • Returordninger (f.eks. toner og maskiner) gir mulighet for at Norengros kan gjenbruke ressurser overfor kunder istedenfor å kun selge nye produkter.
  • Voksende etterspørsel etter reparasjon og utleie i overgang til «grønt skifte» med fokus på kvalitet og sirkularitet.

Les mer

Les mer om hvordan vi jobber med dette temaet