Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Personer utenfor en fabrikk

Revisjon av produsenter

Som mangeårig medlem av Etisk Handel Norge er OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger en innarbeidet metodikk på hvordan vi jobber i vår leverandørkjede. Vi utfører både tredjepartsrevisjoner og egne revisjoner.

Revisjon av fem produsenter i Kina

I september 2022 utførte Norengros revisjon av fem produsenter i Kina i løpet av en periode på 10 dager. Fokusområdene for revisjonene var blant annet:

 • Lønn og levelønn
 • Felles forståelse om viktigheten rundt jobbing med aktsomhetsvurderinger
 • HMS – arbeidsstoler, ørepropper, tilgang til vann/drikke og arbeidstider
 • Gode arbeidsforhold og miljøhensyn i verdikjeden

Det ble ikke avdekket alvorlige brudd som barnearbeid, slaveri eller lignende.

Hos én produsent var tilbakemeldingen at fabrikken virket for liten, noe som førte til mye rot og tildekket brannslukkingsutstyr, sperrede nødutganger osv. Den umiddelbare tilbakemeldingen var at produsenten allerede hadde funnet nye og større lokaler, og representantene våre fikk se de nye lokalene. Videre ønsket vi tilbakemelding med bilder når produsenten har flyttet inn i lokalene, med spesiell beskrivelse av utbedringer av de funnene vi gjorde i utgangspunktet.

Arbeider i fabrikk

India

I mars 2024 besøkte Norengros tre produsenter med totalt fire fabrikker i India. I løpet av fem dager ble fabrikkene revidert med tanke på om vi skulle starte et samarbeid. Derfor var revisjon og produkter i fokus.

Dette var noen av funnene og tilbakemeldingene vi gav til fabrikkene:

 • Redusere antall kontraktsarbeidere og øke andel faste ansettelser ved fabrikken. I dag er fordelingen omtrent 70 % kontraktsarbeidere / 30 % egne arbeidere. Ved utgangen av 2025 bør fordelingen være minst 50/50.
 • Forslagkasse
 • Førstehjelpsskrin skal holdes åpne. Hvis misbruk av medisiner er et problem, kan de oppbevares separat og overvåkes.
 • Ørepropper tilgjengelig for alle – og forklar hvorfor de bør brukes (for å unngå hørselsskader senere i livet).
 • Arbeidsbord og stoler tilgjengelig for alle – ingen bør sitte på gulvet og arbeide.
 • Ventilasjonsmaske og sikkerhetsutstyr som hansker for de som håndterer kjemikalier (maling) og vasker av stansene.
 • Bedre merking av utgangsveier (for eksempel malte piler på gulvet).
 • Innføre policy mot diskriminering og for like muligheter
Personer jobber på fabrikk

Hva gjør vi med funnene?

Vi sender tilbakemeldingene til fabrikken med e-post og foto, og deretter planlegger vi oppfølgingsrevisjon innen to år.

I utgangspunktet er dette et land kartleggingen klassifserer som høyrisiko, blant annet på grunn av deres politiske system. For å kunne påvirke må vi i første omgang inngå en handelsavtale. Uten det har vi ingen påvirkningskraft for å «dra» de i riktig retning.

Konkret resultat

Norengros ytret forslag til en av fabrikkene om at de burde utarbeide en policy mot diskriminering og for like muligheter. Per april 2024 har vi fått tilbakemelding om at fabrikken etablert en slik policy. Det gir glede og motivasjon når forslagene våre faktisk fører til endring. Dette temaet vil bli gjenstand for oppfølging i tiden fremover, for å se om policyen også blir gjennomført.