Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Renholder som tar på kjemikaler i en renholdsklutRenholder som tar på kjemikaler i en renholdsklut

Riktig produkt og dosering reduserer miljøbelastningen

Riktig utført renhold gjennom valg av rengjøringsmetoder og renholdssystemer som ikke medfører unødvendig bruk av vann, energi og rengjøringsmidler reduserer miljøbelastningen.

Visste du at vann er det viktigste kjemikaliet vi bruker ved rengjøring?

Vann har flere viktige oppgaver:

  • løse opp vannløselige smuss
  • fortynne rengjøringsmidlet til en optimal rengjøringsløsning
  • transportere varme og rengjøringsmiddel til overflaten som skal gjøres ren

Men vann alene er ikke nok – vi trenger også rengjøringsmidler!

Alle rengjøringsmidler har en konsentrasjon hvor det har best effekt.

Konsentrasjon er et mål for hvor mye det er av et stoff i en bestemt volumenhet av et løsemiddel, for eksempel vann.

Konsentrasjon = mengde stoff / volum

Derfor er det viktig å blande ut rengjøringsmidlene til riktig konsentrasjon, det vil si å dosere riktig. Dosering kan variere fra produkt til produkt, og man må alltid følge bruksanvisningen for hvert enkelt produkt. Høyere dosering enn det som er anbefalt gir ikke mer effektiv rengjøring, men belaster miljøet unødvendig.
Sparsom bruk av rengjøringsmidler er spesielt viktig ved rengjøring av ulike romtyper, som for eksempel kontorer, korridorer i kontorbygg og klasserom. I disse lokalene gjør vann den største delen av jobben.

Mangelfull eller galt utført renhold kan gi negative konsekvenser som:

  • unødig bruk av ressurser (vann, energi og emballasje)
  • utslipp av store mengder forurensninger
  • uønskede forbindelser (renholdskjemikalier) til vann og jord

Miljømerkede produkter

Et miljøbevisst renhold må tilfredsstille kravene til Svanemerking av renholdstjenester utarbeidet av det Nordiske Miljømerking. Det innebærer å ta miljøhensyn med i betraktningen når man vurderer renholdsbehov, og ikke minst når man velger rengjøringsmetoder. Se etter miljømerkene Svanemerket, EU-blomsten og Bra miljöval. Dette er miljømerker du kan se etter som en bekreftelse på at du bruker miljøvennlige renholdsprodukter.

Pure renholdsprodukterPure renholdsprodukter
NILFISK-Liberty-SC50-reception

Vil du lese flere artikler?

Her har vi samlet alle artikler til renholdsbransjen – god lesing!