Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Dyse med lav spredning av aerosolerDyse med lav spredning av aerosoler

Riktig dyse reduserer innhalering ved rengjøring

Visste du at dersom du bruker rengjøringsmidler i sprayform kan dråpene (aerosolene) holde seg svevende i mange minutter? Forskning viser en klar sammenheng mellom den økte sykdomsfrekvensen og bruk av rengjøringsmidler i sprayform. Ved å bruke rett dyse til renholdet kan man spare luftveiene for nesten all innhalering av aerosoler.

Spar luftveiene for nesten all innhalering av aerosoler med riktig dyse

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) startet i 2015 arbeidet med en grundig undersøkelse av spraydyser i samarbeid med to av våre leverandører, Lilleborg og Ecolab. Undersøkelsen er nylig avsluttet. I undersøkelsen ble det testet 17 forskjellige produkter med 7 forskjellige dyser (3 regulerbare, én fast spray og 3 skumdyser) for å se på mengden aerosoler som går ut i luften istedenfor på flaten det sprayes på.

Vi fant ut at det var store forskjeller mellom sprayflaskene. Dysen som var mest brukt ga de største konsentrasjonene av inhalerbar aerosol, sier Raymond Olsen, forsker ved Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, og leder av studien.
Dyse med høy spredning av aerosoler

Grundig undersøkelse av rengjøringsmidler i sprayform

For å simulere innhalering fra munn og nese ble måleinstumentet festet høyt oppe på brystet og målte antall partikler av ulike størrelser på ulike typer partikler:

  • Inhalerbare artikler – partikler som kan inhaleres gjennom munn og nese
  • Torakale partikler – partikler som kan passere strupehodet
  • Respirable partikler – partikler som kan gå helt ned i lungeblærene

Testen gikk ut på at det under kontrollerte forhold ble sprayet 180 ganger i løpet av 3 minutter. Dette gav et forbruk på 2-3 dl som er sammenlignbart med forbuket an renholder bruker ila en dag. Testet ble gjort med konsentrert rengjøringsmiddel blandet ut til en konsentrasjon på 5%.

Riktig dyse reduserer aerosoler mot over 90%

Alle dysene i testen avga ca. 30-40 prosent av dråpene som torakale partikler, og ca. 5-10 prosent som respirable partikler, 60-70 prosent var derfor av den inhalerbare typen som deponeres i de øvre luftveiene. Et annet viktig resultat var at ferdigblandede produktet i gjennomsnitt ga 8 ganger flere inhalerbare partikler enn produkter man kjøper som konsentrat og blander ut selv. Ved å bytte til lavtrykkssprøyte, kan man redusere mengden inhalerbart med mer enn 90%, og enda mer ved overgang til skumdyse.

Slik reduserer du eksponeringen for aerosoler

  • Begrens bruken av sprayflaske. Alltid vurder om andre metoder kan benyttes, som f.eks. mikrofiberklut
  • Bytt til lavtrykkssprøyte eller skumdyse hvis du må spraye.
  • Andre typer "snille" flasker er dynkeflasker og spruteflasker
  • Kjøp konsentrat og dosér manuelt eller med automatiske doseringssystemer. Det kan redusere mengden konsentrat til ca 1/8 sammenlignet med ferdigblandede produkter – bra for både bruker og miljøet.
  • Velg rengjøringsmidler uten parfyme. Da unngår du parfymestoffer i de dråpene som blir inhalert.
  • Sørg for god informasjon og opplæring av arbeidstakere som benytter rengjøringsmidler i sprayform.
  • Gi informasjon om hvilke påføringsmetoder og arbeidsmetoder som gir minst eksponering for inhalerbar og torakal aerosol.


Kilder: Renholdsnytt 2-18, STAMI - Rengjøringsmidler i sprayform, Arbeidstilsynet

NILFISK-Liberty-SC50-reception

Vil du lese flere artikler?

Her har vi samlet alle artikler til renholdsbransjen – god lesing!