Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
To lydisolerte rom på et arbeidskontorTo lydisolerte rom på et arbeidskontor

Sliter du med støy på arbeidsplassen?

Utfordringer med støy er et økende problem på mange arbeidsplasser. Det er viktig å skape et lydmiljø der de ansatte oppmuntres til å være kreative og fokuserte. Trives man i sitt arbeidsmiljø presterer man bedre og risikoen for sykefravær kan reduseres.

Skap et behagelig lydmiljø

Den nåværende trenden med åpne, store arbeidsflater, rette parallelle vegger og glassvegger skaper ubehagelig lydreflekser. Dette påvirker de ansattes helse og effektivitet.


Arbeidsgiver må sørge for at hver enkelt kontorarbeidsplass er utformet og innredet slik at den er beskyttet mot støy. I et åpent kontorlandskap er det gjerne flere andre kilder til støy enn kun praten i kaffepausen, som for eksempel kopimaskiner, skrivere, kaffemaskiner etc som gir fra seg lyd i lokalene. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Dette innebærer også i hvilken grad støy påvirker arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Visste du at rundt halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet mottar er hørselskader?

Støy kan blant annet

  • Bidra til stress
  • Påvirke hjerte- og karsystemet
  • Gi høyere blodtrykk
  • Virke irriterende, trettende og redusere konsentrasjonsevnen og oppmerksomheten.

For å hindre at støy blir en helserisiko har arbeidsgiver plikt til å gjøre nødvendige tiltak

Et slikt tiltak kan være å bygge inn eller skjerme støykilder fra arbeidsplassen.
Riktig planløsning, valg av vegger, tak, gulv og tekstiler kan gjøre underverker for miljøet. Skap ulike arbeidssoner, telefonrom, stillesoner, loungesoner, der kaffepraten kan tas, og la kontorpulten være forbeholdt konsentrert arbeid.
I §2-16 i arbeidsplassforskriften fremkommer det at det skal i nødvendig omfang benyttes lydabsorberende materialer og avskjerming mot lydutbredelse slik at arbeidsplassen og personalrom beskyttes mot støy.
Nyutviklede lyddempende tekstiler og klasse A-lydabsorbenter er tilpasset alle romakustiske formål - fra nøytrale tekniske installasjoner til kreative løsninger.

Teknikker for å forbedre akustikken i et rom

  • Lydisolering

Handler om å sette opp skjermvegger som skiller lydkilden fra mottakeren. Om man benytter harde vegger omfordeler man bare lyden. Lydenergien forsvinner ikke, men blir sendt i en annen retning

  • Lydabsorbasjon

Betyr at man absorberer lydbølgene slik at lydenergien forsvinner ut av rommet. Lyden blir ikke bare omfordelt, men blir "sugd opp" og etterklangen i rommet minsker.

  • Lyddemping

Ofte en kombinasjon av lydisolering og lydabsorbasjon. Ved å benytte skjermvegger som har et absorberende materiale utenpå, isoleres lyden og lydenergien absorberes.

Ulike rom har forskjellige akustiske behov

Hver virksomhet og hvert lokale har særegne behov. I et stillerom vil man verken ha lyd inn eller ut, mens i et åpent kontorlandskap ønsker man å unngå forstyrrende støy mellom de ulike kontorplassene.

Abstracta Alumi floorAbstracta Alumi floor
Abstracta airflakeAbstracta airflake
Abstracta ScalaAbstracta Scala
Abstracta stitch floorAbstracta stitch floor