Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Testing med iFOBT kan fange opp tarmkreft tidlig

Testing med iFOBT kan fange opp tarmkreft tidlig

– Gjennom blant annet den enkle testmetoden til QuikRead go iFOBT kan fastleger fange opp tykktarmskreft hos pasientene på et tidligere stadium og redde liv, sier fagkonsulent Vibeke Butz i helseavdelingen til Norengros K.J. Brusdal. Etter selv å ha opplevd sykdommen i nære relasjoner, brenner Vibeke for at så mange fastlegekontor som mulig skal ta i bruk mer pålitelige testmetoder for å bekjempe tykktarmskreft og andre alvorlige sykdommer.

Tarmkreft er blant de hyppigste kreftformene for menn og kvinner i Norge. Omtrent 4500 nordmenn får denne sykdommen årlig. Norge er et av landene med høyest forekomst av tarmkreft, og symptomene oppdages ofte sent, noe som kan gi dårligere effekt av behandlingen.

I 2021 fikk 4550 tarmkreft/endetarmskreft i Norge, 2325 menn og 2225 kvinner. Tarmkreft var nummer to på lista over antall nye krefttilfeller i Norge i samme år (etter prostatakreft), og har hatt en rask økning de siste 50 årene, ifølge tall fra Kreftregisteret.

Tidlig diagnostisering gir bedre prognoser

Vibeke understreker viktigheten av å oppdage denne type kreftsykdom på et tidlig stadium, for å komme tidligst mulig i gang med behandling og bedre prognosene til pasientene.

QuikRead go iFOBT er en immunokjemisk test for påvisning og kvantifisering av blod i avføring (F-Hb) ved mistanke om blødning fra den nedre delen av mage-tarm-kanalen.

– Overlevelse av tarmkreft henger tett sammen med hvor tidlig sykdommen oppdages. Blant annet blod i avføring kan være et faresignal og må utredes videre, forteller hun, og fortsetter:

– En foretrukket metode er immunologiske tester for avdekking av blod i avføring (iFOBT). Har man også en kvantitativ immunologisk metode, vil det gi noen fordeler. Kvantitativ immunologisk metode vil kunne angi blødningens størrelse, noe som kan ha betydning ved prioritering for videre undersøkelser i spesialisthelsetjenesten.

Instrumentavlest kvantitativ immunologisk metode for måling av blod i avføring er nå tilgjengelig for primærhelsetjenesten

QuikRead go iFOBT er en immunokjemisk test for påvisning og kvantifisering av blod i avføring (F-Hb) ved mistanke om blødning fra den nedre delen av mage-tarm-kanalen. Målingen utføres ved hjelp av QuikRead go-instrumentet. Her kreves det ingen kostrestriksjoner, og det er en enkel og hygienisk test for pasienten.

Når legekontorene først har fått dette apparatet inn på laben, ser de gjerne fordelen med at det kan brukes til å analysere flere andre tester. Det er et raskt apparat, det tar kort tid å analysere og de får svar ganske raskt

QuikRead go iFOBT gir deg følgende fordeler:

Fleksibel

  • Kvantitativt prøveresultat kan settes opp i henhold til nasjonale anbefalinger.
  • Resultatet kan måles opp mot pasientens alder og kjønn, eller mulige risikofaktorer.
  • Fleksibel testprosedyre som enkelt passer inn i arbeidshverdagen.
  • Prøven er stabil i fem dager i prøvetakingsrøret ved 18–25°C

Objektiv

  • Numerisk resultat i området 10–200 μg/g (50–1000 ng/ml).
  • Instrumentinnstillinger tillater valg av et kvalitativt resultat med en cut-off på 15 μg/g.
  • Instrumentet leser resultatene, ingen visuell tolkning nødvendig.

Pålitelig

  • Automatisert testprosedyre med noen få manuelle trinn.
  • Enkelt og hygienisk prøvetakingsutstyr som regulerer riktig prøvemengde.

QuikRead go har flere bruksområder

QuikRead go er også markedets raskeste helautomatiske CRP-instrument, som gjennom en enkel prosedyre gir resultater på bare to minutter. I tillegg til FOB og CRP måler QuikRead go også Hb, Strep A og HbA1c.

– Når legekontorene først har fått dette apparatet inn på laben, ser de gjerne fordelen med at det kan brukes til å analysere flere andre tester. Det er et raskt apparat, det tar kort tid å analysere og de får svar ganske raskt, sier Vibeke.

Hun forteller at Norengros har tilgjengelig apparat og testmateriell for alle de nevnte testene.

– Vi setter opp apparatet for dem og tilbyr full opplæring til de som jobber på laboratoriet, sier Vibeke, som håper flest mulig legekontor tar i bruk dette instrumentet.

– Med økningen vi ser av tykktarmskreft i Norge, er dette virkelig en metode vi vil fronte, slik at kreft kan oppdages på et tidlig stadium, avslutter hun.

Lege som står med QuikRead go CRP

Setter ny standard for pasientnær CRP-måling

QuikRead go er det CRP-apparatet som kommer nærmest fasiten i det området hvor man avklarer om det er en virus- eller bakterieinfeksjon. Den raske analysetiden gir effektiv bruk av laboratoriet, pasientflyt og personalets tid. Nå lanserer vi QuikRead go easy CRP – en rask og pålitelig pasientnær test, som gir kvantitativt CRP-resultat på kun 2 minutter.

ToFu i bruk hos Stokmarknes legekontor

Vil du lese flere artikler?

Her har vi samlet alle artikler til legekontor og sykehus – god lesing!