Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo

Tilgjengelighetserklæring

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) er anbefalinger for hvordan digitalt innhold kan gjøres mer tilgjengelig, for eksempel for personer med dårlig syn eller begrenset bevegelighet. Retningslinjene i WCAG inkluderer både datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner. WCAG 2.0 ble vedtatt i 2008 av World Wide Web Consortium (W3C), som er en organisasjon som ble startet i oktober 1994. Organisasjonens hovedmål er å utvikle protokoller og standarder for teknologien som brukes på internettet. I 2013 ble forskrift om universell utforming av IKT-løsninger (ekstern lenke) vedtatt i Norge. For nettløsninger gjelder suksesskriteriene i WCAG 2.0 (ekstern lenke).

Tilsyn for universell utforming av IKT i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskriften.

Norengros' mål er at alle skal ha like muligheter til å bruke norengros.no, og vi jobber for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (ekstern lenke).

Vi skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Denne erklæringen gjelder også subdomener på norengros.no.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder har alt-tagg.

Dette jobber vi med:

I 2023 og 2024 prioriterer vi å tilfredsstille kravene i WCAG 2.0 (2.1). I tillegg skal vi holde norengros.no oppdatert i henhold til nye og endrede krav i WCAG-standarden.

Prioriterte områder på norengros.no:

 • HTML koden inneholder syntaksfeil som må forbedres.
 • Restriksjoner på forstørring må fjernes enkelte steder.
 • Overskriftene vi bruker er ikke godt nok strukturerte.
 • Endringer relatert til kontrast på både tekst og grafiske elementer skal gjennomføres.
 • Feil relatert til skjema. Hovedsakelig på kontrast og feilhåndtering i skjema.
 • WAI-ARIA bruken på ekspanderbare elementer må forbedres.

Gi oss en tilbakemelding!

 • Noe som ikke fungerer som det skal?
 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?