Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo

Ved en smittesituasjon på et kontor

Her har vi laget en sjekkliste som kan være til hjelp for din kontorarbeidsplass dersom det skulle oppstå et smitteutbrudd på kontoret.

På en kontorarbeidsplass med mange mennesker, er det i disse dager ekstra viktig å sørge for god håndhygiene og hyppig desinfisering av overflater i lokalet. Sykdommen COVID-19 (Korona) smitter hovedsaklig via dråpe- og kontaktsmitte, men også ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til gjenstander eller kontaktflater (som dørhåndtak, tastatur, telefon, kaffemaskin og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Nylig oppdaterte Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA sin informasjon om hvordan covid-19 spres i samfunnet. Luftsmitte med koronavirus kan skje i spesielle tilfeller, men er uvanlig. Les mer om dette hos FHI >

Flere arbeidsplasser har innført hjemmekontor som et tiltak for å forhindre smittespredning, men dersom en ansatt mot formodning skulle få påvist koronasmitte, bør det gjennomføres smittenedvask på kontoret.

Her har vi laget en sjekkliste som kan være til hjelp for deg og din bedrift dersom det skulle oppstå et smitteutbrudd på kontoret. Her finner du også foreslåtte produkter.

Ønsker du mer kunnskap eller veiledning for din bedrift, ta kontakt med våre selgere som har høy kompetanse på rengjøring og kan hjelpe dere med forebyggende tiltak.

Ved smitteutbrudd på et kontor

 1. Kontoret/arbeidsplassen til den smittede forlates og avstenges umiddelbart
 2. Man klargjør alt utstyr fra rengjøringsrom og tar med til aktuelt sted
 3. Man ikler seg verneutstyr utenfor eller like ved det aktuelle sted/kontor
 4. Evt avfall fjernes fra flatene
 5. Alle berøringspunkter settes inn med overflatedesinfeksjon. Hvor kan personen ha tatt? Dørhåndtak, lysbryter, kaffemaskin osv – bruk fantasien!
 6. Pass på å holde flatene fuktig i påkrevd virketid
 7. Tørk evt over flater med papir eller en ren klut når virketiden er innfrid
 8. Tastatur, PC, telefon og annet teknisk utstyr, bruk egnet desinfeksjonsmiddel som wipes
 9. Tørk evt over flater når virketiden er innfridd
 10. Gulv moppes med mikrofibermopp tilsatt evt. desinfeksjonsmiddel. Bruk egnet for gulv – ikke bruk overflatesprit
 11. Alt avfall samles i en pose og knytes igjen. Deretter i gule sekker
 12. Mopp puttes i en pose og knyt igjen
 13. Alle rengjøringsredskaper må desinfiseres
 14. Ta av deg verneutstyr og kast dette i egen pose og knyt igjen. Ta hansker av først, desinfiser hender før du tar av frakk, desinfiser hendene igjen og ta av munnbind. Desinfiser hendene igjen til slutt
 15. Ta på nye hansker og ta med alle avfallsposer til rengjøringsrom
 16. Avfall samles i sekk og mopp legges i desinfeksjonsmiddel i påkrevd virketid, før denne kan vaskes med andre mopper
 17. Desinfiser hender til slutt

Øvrige kontorer og pauserom bør også smittevaskes som beskrevet over, dersom det er mulighet for at personen kan ha vært her. Vær kreativ når du tenker berøringspunkter!

Utover dette forholder man seg til smittevernregler og karanteneregler som gjelder til enhver tid. Hvordan lokal renovatør vil håndtere smitteavfallet, må man innhente opplysninger om for også å sikre dette.

Smittevern

Beredskapskit ved smitteutbrudd på et kontor

Når det gjelder desinfeksjonsprodukter, ber vi deg om å ta kontakt.

ToFu i bruk hos Stokmarknes legekontor

Vil du lese flere artikler?

Her har vi samlet alle artikler til legekontor og sykehus – god lesing!