Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Person i hvit frakk som vasker gulvet i et produksjonslokaletPerson i hvit frakk som vasker gulvet i et produksjonslokalet

Veiledning til fargestyring under matproduksjon

Mattrygghet er viktig under matproduksjon – god hygiene og rengjøringspraksis øker mattryggheten. Ved å skille rengjøringsutstyr, utstyr til mathåndtering og andre redskaper i godt planlagte, fargekodede områder, kan du oppnå enda større mattrygghet, da risikoen for krysskontaminering fra et område til et annet reduseres.

Hvorfor bruke fargestyring?

Innenfor matproduksjon og foredlingsindustrien må strengt regulerte systemer og prosedyrer følges for å overholde kravene og sikre mattrygghet. Et fargestyringssystem for arbeidsområder og utstyr er en enkel måte å unngå krysskontaminering og sikre at du er bedre rustet til å overholde GFSI-godkjente mattrygghetsstandarder. Når den implementeres på riktig måte, bør fargestyringen være lett å forstå og bør oppmuntre ansatte til å ta mer ansvar for mattrygghet og renslighet i arbeidsområdene sine.

Fargestyring er enkelt å gjennomføre når det gjøres riktig fra starten. Denne veiledningen gir deg en kort introduksjon til fordelene med fargestyring, samt noen praktiske tips for å sette den ut i livet. Hvis du vil vite mer eller har spesifikke spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson hos Norengros.

Fordelene med fargestyring

 • Du minimerer risikoen for at produktene dine blir kontaminert med mikroorganismer, allergener og fremmedlegemer ved å skille trinn, seksjoner og områder i matproduksjonen.
 • Du reduserer risikoen og kostnadene ved tilbakekalling, da risikoen for krysskontaminering i de ferdige produktene reduseres.
 • Du fremskynder prosessene ved å sørge for at utstyret er enkelt å finne og oppbevares på de riktige stedene. Denne tilnærmingen er også i samsvar med HACCP-prinsippene for overvåking og kontroll.
 • Du unngår misforståelser. Et fargestyringssystem er lett å forstå og lære – uavhengig av språkkunnskaper.
 • Du kan forbedre sikkerheten ved å markedsføre en kultur som oppfordrer ansatte til å ta ansvar for utstyr og arbeidssoner.
 • Du forlenger levetiden til utstyret ditt ved å sørge for at det oppbevares riktig på kroker, veggfester og skyggebrett.
 • Du reduserer kostnadene ved å bytte ut utstyr ettersom det varer lenger.
 • Du reduserer mengden utstyr i matproduksjonen.
 • Du skaper et ryddig og godt organisert arbeidsområde med tydelig fokus på mattrygghet. Dette gir kunder, myndigheter, revisorer og andre besøkende et attraktivt inntrykk av selskapet.

Mann som vasker vinduene i et produksjonslokale

Forbered deg skikkelig

Før du begynner å bruke fargekoder i matproduksjon, er det viktig å svare på følgende spørsmål:

Hvilke potensielle risikofaktorer er det i matproduksjon?

Du må identifisere alle potensielle risikofaktorer (allergener, fremmedlegemer, mikroorganismer) i produksjonen basert på typen mat du produserer, samt dine produksjonsprosesser, ditt kundesegment, lovverk og sertifiseringer. Hvis du har en HACCP-plan, har du allerede identifisert disse faktorene og vurdert de tilhørende risikoene.

Er det en risiko for at produktene mine kan være forurenset av allergener?

Hvis du svarer ja, er den ideelle fargehåndteringsløsningen å gi rekvisitter og utstyr som kommer i kontakt med allergener en bestemt fargekode.

Er matproduksjonen din delt inn i soner?

Hvis produksjonsanlegget ditt allerede er delt inn i soner, kan du basere fargestyringen på eksisterende soner dersom dette er praktisk mulig. Gi hver sone sin egen farge slik at det er enkelt å identifisere utstyr og rekvisitter som hører til hver sone og holde dem adskilt.

Soneinndeling kan også benyttes i produksjonslinjer for å redusere risikoen for krysskontaminering mellom de enkelte produksjonslinjene. Denne typen sonekontroll innebærer å tildele en farge til rekvisitter som utelukkende er beregnet for bruk i et bestemt område og/eller produksjonslinje.

Eksempler på god praksis for fargestyring

Fargebehandling etter bruk

Velg én farge for utstyr og rekvisita som kommer i kontakt med mat- og matkontaktflater, og en annen farge for utstyr og rekvisita som ikke gjør det. Velg i tillegg en bestemt farge for rengjøring av avløp.

Det er ingen spesifikke regler eller forskrifter om hvilke farger som må brukes på bestemte steder i matproduksjon. For å øke mattryggheten anbefaler vi å velge en farge som står i klar kontrast til maten du produserer.

Fargestyring etter prosess

Dette er spesielt viktig i matproduksjon, hvor disse trinnene må holdes adskilt for å unngå krysskontaminering.

I kjøttforedlingsanlegg og på kjøkken, for eksempel, brukes fargekoder ofte for å skille mellom rått kjøtt og kokt kjøtt, eller mellom delvis tilberedt eller rå mat og ferdige produkter.

Fargestyring etter sone

Angi farger for de forskjellige sonene for å skille tilbehør og utstyr som hører til sonene. Dette kan løse mange problemer – fra å forhindre kontaminering til riktig organisering og oppbevaring – og det hjelper ansatte til å ta ansvar for utstyret i arbeidssonen deres.

Tips og triks for effektiv implementering av fargestyring

 • Bruk kontrastfarger
 • Bruk fargekombinasjoner som passer for fargeblinde
 • Unngå kompliserte fargekombinasjoner
 • Gjør det enkelt – begrens antall farger så mye som mulig
 • Sørg for at fargene gir mening – velg farger som er logisk assosiert med en bestemt sone eller matvare.
 • Bruk skilting for å tydeliggjøre
 • Velg farger som passer alle dine rengjørings- og mathåndteringsbehov
 • Match fargen på rekvisitter og oppbevaringssted
 • Gjennomfør planen
 • Lag en vedlikeholdsplan for fargestyringen
Rengjøring av gulv

Det er lett å komme i gang

Vi hjelper deg alltid gjerne med råd og veiledning. For å gjøre det enklere for deg å implementere fargestyring anbefaler vi en serie fargekodet rengjøringsutstyr, mathåndtering- og oppbevaringsløsninger fra Vikan. Alt utstyr leveres med dokumentasjon, inkludert tekniske spesifikasjoner og en EU-samsvarserklæring for matkontakt der det er aktuelt.

Hygieniske soneinndeling

Sammen med vår leverandør Vikan tilbyr vi våre kunder en gratis og konfidensiell tjeneste for utvikling av fargestyring i selskapet. Vi kaller det en fargestyringsgjennomgang.

Dette innebærer en omfattende gjennomgang av din virksomhet, hvor hygieneutfordringer identifiseres og håndteres. Dette inkluderer en fargestyringsplan, optimalisering av rengjøringspraksis og en gjennomgang av rengjøringsutstyr og -rekvisita til mathåndtering.

En fargestyringsgjennomgang kan sikre at utstyret til renhold og mathåndtering, samt prosedyrer, til enhver tid oppfyller gjeldende krav, slik at bedriften kan bestå alle hygienekontroller.