Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Drammen Papir Engros hovedbygg

Vårt arbeid med bærekraft

Norengros-kjeden har en målsetning om å være en ledende aktør innen bærekraft og miljø i vår bransje. Som lokal grossist deler vi denne målsetningen, og vi har en rekke tiltak som fremmer både miljømessige og sosiale aspekter.

Vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig. For å sikre at dette er en integrert del av virksomhetens DNA er vi blant annet sertifisert i henhold til ulike standarder og har «Bærekraftskolen» internt for våre ansatte. Norengros-kjeden er medlem av Etisk Handel Norge, Grønt Punkt Norge, Norsirk, den internasjonale innkjøps- og salgsorganisasjonen INPACS og vi har signert Grønnvaskingsplakaten. Vi arbeider også kontinuerlig med å redusere vårt klimaavtrykk, blant annet gjennom investering i elektriske kjøretøy.

El-lastebil fra Drammen Papir Engros
Den største miljøutfordringen for en engrosbedrift er utslipp i forbindelse med transport. Som et ledd i bærekraftsarbeidet utvider Drammen Papir Engros stadig bilparken med nye utslippsfrie kjøretøy

Krav til egen virksomhet

Sertifiseringer og miljømedlemsskap

Norengros Drammen Papir Engros er sertifisert i henhold til standardene NS-EN ISO 9001 og NS-EN 14001. ISO 9001 er rettet mot kvalitetssikring av bedriftens prosesser og aktiviteter, mens ISO 14001 krever at vi har et godt system for å redusere bedriftens miljøbelastning. Et av ISO-målene vi forplikter oss til er å øke andelen miljømerkede varer med 10% hvert år.

Som medlem av Etisk Handel Norge har Norengros fokus på å sikre anstendige arbeidsforhold hos alle leverandører, og løsningen Factlines brukes i dette arbeidet. Medlemskapet i Grønt Punkt Norge forplikter oss til å resirkulere alle typer emballasje gjennom godkjente retursystemer. Vi tar også imot kasserte EE-produkter gratis gjennom samarbeidet med Norsirk. Medlemskapet i INPACS sikrer Norengros tilgang til de beste produktene fra de beste produsentene på verdensbasis, og vår egen «Bærekraftskole» har lagt grunnlaget for «INPACS Sustainability School».

Les mer om vår kvalitets- og miljøpolitikk her (PDF, åpnes i ny fane)

Se ISO-sertifikat 2023-2026 her (PDF, åpnes i ny fane)

Oppmuntre kunder til økt miljøfokus

Som engrosbedrift har vi mulighet til å påvirke både leverandører og kunder. Gjennom å oppmuntre våre kunder til å velge miljøvennlige produkter påvirker vi leverandørene til å levere miljøvennlige produkter. Alle produkter med miljømerker er derfor tydelig merket i nettbutikken for å gjøre det lett for kunden å velge miljøvennlig.

Videre oppfordrer vi kundene til å gjøre større og færre innkjøp, og våre selgere og kundeservicemedarbeidere forsøker så langt det lar seg gjøre å finne erstatningsprodukter i stedet for å ha restleveranser til kundene.

Logistikk og energi

Den største miljøutfordringen for en engrosbedrift er utslipp i forbindelse med transport. Vi kan ikke slutte å levere varer til kunder, men vi kan jobbe med å effektivisere logistikken og redusere utslippene våre.

Som et ledd i dette arbeidet har vi i løpet av 2022 investert i elektriske lastebiler og varebiler. I tillegg har vi optimalisert ruteplanen og har ikke daglige leveranser til alle de geografiske områdene i vårt distrikt. Dette er som oftest nok for de fleste kunder, samtidig som det bidrar det til å redusere miljøbelastningen betraktelig.

I 2023 investerte Drammen Papir Engros i solcellepanel slik at el-kjøretøyene kan lades med egenprodusert strøm. Resten av lager- og administrasjonsbygget varmes opp med bergvarme og luft-vann-varmepumpe, og vi kjøper kun strøm med opprinnelsesgaranti til våre bygg.

Krav til leverandører og samarbeidspartnere

Den nye «Åpenhetsloven» som trådte i kraft sommeren 2022 står sterkt i fokus i Norengros. I hele kjeden jobber vi systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører, blant annet gjennom bruk av OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger. Våre innkjøpere har dette høyt på agendaen, og velger så langt det er mulig produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, samt sikrer anstendige arbeidsforhold for sine ansatte.