Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo

Etiske retningslinjer

Norengros jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Retningslinjer for etisk handel

For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden. Norengros forventer at våre leverandører videreformidler disse retningslinjene til sine underleverandører og bidrar til deres etterlevelse av dem, i tillegg til å jobbe for å etterleve kravene på egne vegne.

Last ned:
Egenerklæring fra leverandører til Norengros
Policy for bærekraftig innkjøpspraksis i Norengros
Varslingsplakat Norengros
Code of Conduct (CoC)

Download:
Norengros’ Guidelines for Ethical Trading
Norengros Code of Conduct - Ethical trade principles
Norengros supplier self declaration

Bærekraftsmål 8

Norengros er medlem i Etisk handel Norge

Norengros er medlem i Etisk handel Norge. Etisk handel Norge er et ressurssenter for etisk handel, hvor vi årlig rapporterer åpent om vårt arbeid med etisk handel.

Last ned:
Etisk handel Norge Årsrapport
Etisk handel Norge medlemsbevis Norengros

Etisk handel Norge

Norengros bruker Factlines

Factlines er en uavhengig, norskeid løsningsleverandør som gir råd og støtter virksomheter med kvalitetsikring og samfunnsansvar i leverandørkjeden. Vi jobber aktivt med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede.

Les mer:

Norengros arbeid med Åpenhetsloven

Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetsloven

Factlines