Miljøvennlig - hva er det?

Her er en oversikt over ulike miljøbegreper.

Miljøbegreper

Biologisk nedbrytbar/komposterbar

Biologisk nedbrytbart avfall betegner avfall som kan brytes ned gjennom naturlgie prosesser uten ekstern påvirkning. Dette kan skje med eller uten tilgang på surstoff, og kalles da henholdsvis aerob og anaerob nedbrytning. Eksempler på materie som brytes ned på denne måten er matvarer, hageavfall, celluloseprodukter som papir og trevirke.

Kompostering er en prosess som går ut på å bryte ned organisk avfall ved hjelp av mikrobiell oppløsning, med kompost som resultat. Det betyr at materiale kan gjenvinnes i en komposteringsprosess.

For at et produkt skal kunne klassifiseres som komposterbart, må produktet oppfylle alle kravene i den europeiske normen EN13432 og/eller den amerikanske standarden ASTM D6400.

 

Biogassanlegg

Mottar matavfall fra flere omliggende returstasjoner som selv ikke håndterer matavfall, men sender det videre til biogassanlegg. Disse gjenvinner matavfallet blandet med store mengder flytende husdyrgjødsel, som blir til biogjødsel som igjen erstatter kunstgjødsel i landbruket. I forbindelse med produksjonsprosessen av biogjødsel tas det ut store mengder med biogass som benyttes i busser, renovasjonsbiler, lastebiler og tungtransport.

 

Industriell kompostering

Foregår i anlegg hvor temperatur er viktig (50-70°) - men dette er en liten del av en stor prosess med forskjellige typer av organisk avfall. PLA kan komposteres her i små mengder - og hvor mye som kan blandes inn skal testes i løpet av høsten 2018. Det er kun ett anlegg i Norge i dag som kan kompostere PLA; www.simas.no i Sogn og Fjordane.

 

Fornybare ressurser/råvarer

Fornybare ressurser er betegnelsen på råvarer som dannes på nytt i naturen (bl.a. planter og trær) og som kan brukes uten å bli brukt opp, så lenge produksjonsgrunnlaget blir holdt ved like.

 

Fossile råvarer

Produsert av olje og gass

 

Resirkulerbart

Resirkulering handler om å bruke materiale fra avfall til råstoff til å produsere nye varer eller ressurser. Dette gjør det mulig å bruke som råvarer på nytt i produksjon av nye varer. Resirkulerbar produkter bidrar til å redusere behovet for stadig å hente ut nye ressurser, og er av den grunn svært viktig for bærekraftig utvikling. Det gjør at vi kan spare ressurser og minimere avfall. Så å si all fossil plast er resirkulerbar - i EUs nye plaststrategi skal 55% av all plastemballasje, gjenvinnes innen 2030. En stor andel av husholdnings- og næringslivets plastavfall går i dag til forbrenning. For å nå målene må matvareemballasje designes for å gjenvinning - for å gå inn i den sirkulære økonomien.

Det viktigste er å sørge for at plast ikke havner i naturen, men blir samlet inn og håndtert på en ressurseffektiv måte.

 

Bærekraft

Bærekraft = samfunnsansvar i alle ledd. FN har utarbeidet 17 bærekraftige utviklingsmål. Flere og flere selskaper velger å ha bærekraft og samfunnansvar integrert i sin forretningsstrategi, og kan velge hvilke av de 17 bærekraftmål man ønsker å fokusere på.

 

 

Les også:

Dette betyr de ulike miljømerkene

Miljøvennlige materialer

Bli kunde

Blekk og tonerguide