Riktig produkt og riktig dosering reduserer miljøbelastningen

Riktig utført renhold gjennom valg av rengjøringsmetoder og renholdssystemer som ikke medfører unødvendig bruk av vann, energi og rengjøringsmidler reduserer miljøbelastningen.

Visste du at vann er det viktigste kjemikaliet vi bruker ved rengjøring?

Vann har flere viktige oppgaver:

  • løse opp vannløselig smuss
  • fortynne rengjøringsmidlet til en optimal rengjøringsløsning
  • transportere varme og rengjøringsmiddel til overflaten som skal gjøres ren

Men vann alene er ikke nok - vi trenger også rengjøringsmidler!

Alle rengjøringsmidler har en konsentrasjon hvor det har best effekt. Konsentrasjon er et mål for hvor mye det er av et stoff i en bestemt volumenhet av et løsemiddel, for eksempel vann.

Konsentrasjon = mengde stoff / volum

Derfor er det viktig å blande ut rengjøringsmidlene til riktig konsentrasjon, det vil si å dosere riktig. Dosering kan variere fra produkt til produkt, og man må alltid følge bruksanvisningen for hvert enkelt produkt. Høyere dosering enn det som er anbefalt gir ikke mer effektiv rengjøring, men belaster miljøet unødvendig.

Sparsom bruk av rengjøringsmidler er spesielt viktig ved rengjøring av ulike romtyper, som for eksempel kontorer, korridorer i kontorbygninger og klasserom. I disse lokalene gjør vann den største delen av jobben.

Mangelfull eller galt utført renhold kan gi negative effekter som:

  • unødig bruk av ressurser (vann, energi og emballasje)
  • utslipp av store mengder forurensninger
  • uønskede forbindelser (renholdskjemikalier) til vann og jord

TendercareMiljømerkede produkter

Et miljøbevisst renhold må tilfredsstille kravene til svanemerking av renholdstjenester utarbeidet av det Nordiske Miljømerking. Det innebærer å ta miljøhensyn med i betraktningen når man vurderer renholdsbehov, og ikke minst når man velger rengjøringsmetoder.


Visste du at våre Tendercare produkter innenfor tøyvask, maskinoppvask, interiør og romrenhold, våtrom & wc og rengjøring & avfetting er Svanemerket eller er det beste miljøvalget (Bra miljöval) innenfor sin kategori? Riktig dosering finner du på etikettene på flaskene.

Se etter miljømerkene Svanemerket, EU-blomsten og Bra miljöval. Dette er miljømerker du kan se etter som en bekreftelse på at du bruker miljøvennlige renholdsprodukter.

Les også: Dette betyr de ulike miljømerkene

Bli kunde

Blekk og tonerguide