Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo

Norengros arbeid med åpenhetsloven

Norengros jobber systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører for å sikre hele verdikjeden. Dette gjøres i nært samarbeid med og i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre interessenter. En viktig del av dette arbeidet er å forsikre at de produkter vi omsetter er fremstilt i tråd med krav beskrevet i våre etiske retningslinjer.

Åpenhetsloven

Norengros stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og åpenhetsloven er godt forankret i vår ledelse og vårt styre. Som mangeårig medlem av Etisk Handel Norge er OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger – for å fremme et ansvarlig næringsliv – en innarbeidet metodikk på hvordan vi jobber i vår leverandørkjede.

OECD-modellen tar for seg prosessen for aktsomhetsvurderinger. Norengros` arbeidsmetodikk med etisk handel tar utgangspunkt i OECD-modellen som gir en systematisk og praktisk tilnærming

OECD modell

Sporbarhet i leverandørkjeden

Til å hjelpe oss i arbeidet med sporbarhet i leverandørkjeden har vi implementert Factlines. Factlines er et web-basert verktøy som forenkler informasjonsutveksling mellom parter i leveransekjeden, og lar oss identifisere og vurdere risiko gjennom verdikjeden.

Factlines

Har du spørsmål til oss om etisk handel og åpenhetsloven?

Vi ønsker å likebehandle henvendelser rundt disse temaene og ønsker derfor at du benytter denne linken til din henvendelse.

Rapport for Bærekraftig forretningspraksis

Norengros rapporterer åpent om vårt arbeid med etisk handel. Årets rapport kan leses i sin helhet på Norengros sine nettsider eller på etiskhandel.no.

Les rapport for Bærekraftig forretningspraksis >