Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo

Hvem gjelder CSRD for?

I første omgang er det kun større selskaper med minst 500 årsverk som er pålagt å rapportere i henhold til det nye bærekraftsdirektivet. Fra regnskapsåret 2025 vil direktivet også omfatte selskaper som oppfyller to av følgende tre kriterier:

  • Selskapet har flere enn 250 årsverk.
  • Selskapet har salgsinntekter på over 550 millioner kroner.
  • Selskapet har en balanse på over 275 millioner kroner.

Fra regnskapsåret 2026 vil direktivet også omfatte små og mellomstore bedrifter som er børsnoterte. Norengros er ikke rapporteringspliktige i henhold til direktivet med det aller første, men ligger ikke på latsiden av den grunn.

Det er viktig å danne seg et godt bilde av egen aktivitet for å vite hvordan vi påvirker omgivelsene med hensyn til miljø, økonomi og sosiale aspekter – både positivt og negativt

– Norengros vil ikke omfattes av dette direktivet ennå, men av hensyn til større kunder og egen læringsprosess startet vi med å forberede oss allerede i slutten av 2023. Vi ønsker ikke å vente på at lovene treffer oss – vi må stille forberedt. Vi har flere store kunder, og disse har behov for informasjon om hvordan vi opererer, slik at rapporteringen deres blir korrekt, sier Anne Melsnes, leder for prosjekt og bærekraft i Norengros.

Dobbel vesentlighetsanalyse

Et viktig ledd i CSRD-rapporteringen er å utføre en såkalt dobbel vesentlighetsanalyse, som skal brukes som et fundament for selskapenes bærekraftsrapportering. Her skal selskapene både rapportere om hvilken påvirkning de har på omgivelsene sine, og hvordan bærekraftsforhold påvirker selskapenes muligheter til å skape verdier på lang sikt. Noe av det som vil bli mest avgjørende for flere selskaper, er å kunne fremskaffe data om hele verdikjeden sin.

Illustrasjon: En dobbel vesentlighetsanalyse viser hvilken påvirkning et selskap har på omgivelsene sine, og hvordan bærekraftsforhold påvirker selskapets mulighet til å skape verdier på lang sikt.

Illustrasjon av dobbelt vesentlighetIllustrasjon av dobbelt vesentlighet

Norengros er nå ved sluttføringen av analysen sin og vil bruke denne som grunnlag for fremtidig rapportering og retning for bærekraftsarbeidet sitt. Her har Norengros’ bærekraftsgruppe, sammen med eksterne fagmiljøer, kartlagt vesentlig påvirkning, risiko og muligheter (IRO) innenfor ulike aktiviteter i egen drift og verdikjede.

Bærekraftsområdet forandrer seg hele tiden, men vi er et endringsvillig selskap som ønsker å være godt forberedt og tilpasse oss nye krav.

– I analysen har vi kartlagt aktivitetene i verdikjeden vår samt interne og eksterne interessenter. Det er viktig å danne seg et godt bilde av egen aktivitet for å vite hvordan vi påvirker omgivelsene med hensyn til miljø, økonomi og sosiale aspekter – både positivt og negativt. Vi må utforske muligheter og samtidig verne oss mot det som kan påvirke oss negativt, sier Anne.

Med analysen på plass vil det bli enklere for Norengros å identifisere hvor i verdikjeden de har størst påvirkning, hvor de er mest sårbare – og hvor de skal legge inn «støtet» i bærekraftsrapporteringen sin i tiden fremover.

– Bærekraftsområdet forandrer seg hele tiden, men vi er et endringsvillig selskap som ønsker å være godt forberedt og tilpasse oss nye krav. Samtidig er vi opptatt av å være troverdige i bærekraftsarbeidet vårt, så vi legger mye energi i å dokumentere det vi gjør. Dette vet vi at kundene våre setter pris på, avslutter Anne.